A A A

Lahey/GNU Fortran - Rainier Edition zawiera:
  • Automatycznie zrównoleglający kompilator tworzący 32- oraz 64-bitowe pliki wykonywalne
    Środowisko programistyczne Visual Studio Fortran Lahey oferuje GFortran, wykorzystując najnowszy kod źródłowy pochodzący ze stabilnej gałęzi repozytorium oraz ostatnie wersje pakietów zależnych (ang. prerequisite packages).
  • Środowiska Visual Studio Shell 2015
    LG Fortran zawiera najbardziej zaawansowane środowisko - Visual Studio. Kompilator LGF będzie współpracował z środowiskami Visual Studio 2017,2015,2013 oraz 2012.
  • wsparcie dla środowiska Lahey's Exclusive Visual Studio Fortran
    Wykorzystaj w pełni moc Visual Studio, aby znacznie poprawić wydajność pracy. Już nigdy nie powrócisz do innych środowisk programistycznych.