A A A

Instrukcje odnośnie rejestracji i instalacji oprogramowania Lahey.

Po dokonaniu formalności związanych z zakupem klient otrzymuje od firmy GAMBIT drogą elektroniczną (dot. wersji "downloading") informacje niezbędne do pobrania oprogramowania ze strony producenta oraz klucz licencji (Serial Number). Następnie postępuje według poniższych kroków:

1. Rejestracja otrzymanego klucza licencji
Rejestracji dokonuje się na stronie http://www.lahey.com/regit.htm przypisując do klucza licencji adres e-mail użytkownika oprogramowania.

2. Instalacja
Przed rozpoczęciem instalacji oprogramowania użytkownik może zostać poproszony o podanie klucza licencji, wówczas podaje otrzymany Serial Number, który wcześniej rejestrował i przystępuje do instalacji oprogramowania.