A A A

Naturalna notacja matematyczna

Do tej pory tradycyjny skład i symboliczne systemy obliczeń zmuszały do korzystania z tablic komend i złożonej składni, aby przedstawić swoje dane wejściowe. Wiele z tych systemów posiada ponad 2000 odrębnych operatorów takich jak int czy diff, których trzeba się nauczyć aby stworzyć dane wejściowe. Na przykład jeśli chcemy scałkować wyrażenie:
używając tradycyjnego systemu obliczeń, należy wprowadzić je w sposób liniowy:
int(x2/sqrt(x2-9),dx)

Aby przedstawić je w LaTeX należy napisać:
$∖int∖frac{x^{2}}{∖sqrt{x^{2}-9}}dx$

Prosta pomyłka przy wpisywaniu spowodowałaby komunikat o błędzie.

Scientific WorkPlace, Scientific Word i Scientific Notebook eliminują potrzebę uczenia się złożonej składni poprzez naturalna notację dla danych wejściowych i prezentacji wyników. Dzięki tym produktom można łatwo wprowadzić wyrażenia matematyczne za pomocą myszki lub klawiatury.


Wprowadzanie danych kursorem mszy
Wprowadzanie danych z klawiatury
Klawisz "Spacji" przenosi kursor poza obiekt, natomiast klawisz "Tab" do następnego pola wprowadzania w bieżącym szablonie, jeśli taki istnieje.
Tak więc w kroku 9, pierwsza spacja przenosi kursor poza pierwiastek, ale pozostawia go w mianowniku ułamka. Natomiast druga spacja przenosi ten kursor poza ułamek. Przytrzymanie klawisza CTRL wraz z strzałką "w górę" lub "w dół" powoduje przejście odpowiednio do pozycji indeksu górnego i dolnego. Spacja zwraca kursor do głównej linii.

Wszystkie symbole głównych czcionek Tex są dostępne w Scientific WorkPlace, Scientific Word oraz Scientific Notebook. Nie jest jednak wymagane aby użytkownik znał nazwy TeX, aby wprowadzać zapis matematyczny.