A A A

UWAGA! - Wycofanie programów

Informujemy, że z dniem 1 lipca 2021 roku oprogramowanie Scientific WorkPlace, Scientific Word oraz Scientific Notebook firmy MacKichan Software zostało wycofane ze sprzedaży, zakończono również jego wsparcie techniczne.

Każdy użytkownik licencji wymienionych programów posiada swój unikalny numer licencji otrzymamy w momencie zakupu, numer ten jest również zawarty w pliku licencyjnym zainstalowanego oprogramowania (ostatni wiersz pliku). Jeśli istnieje potrzeba instalacji oprogramowania na nowym komputerze, należy ponownie dokonać aktywacji licencji z wykorzystaniem jej numeru. Oprogramowanie można aktywować tak jak do tej pory, tj. korzystając z menu Help/Activation. Spowoduje to połączenie z serwerem licencyjnym producenta MacKichan Software, który będzie działał jeszcze co najmniej przez dwa lata.

Program Scientific Word w wersji 6.1 został udostępniony na stronie producenta bezpłatnie na zasadzie open source.

Programy Scientific WorkPlace oraz Scientific Notebook zawierają zastrzeżony system algebry komputerowej MuPAD, dlatego nie mogą one zostać udostępnione na tej samej zasadzie. Ostatnie wersje instalacyjne Scientific WorkPlace oraz Scientific Notebook są również dostępne na stronie producenta.

Pełna treść komunikatu producenta oprogramowania oraz z linki do pobrania wersji instalacyjnych programów MacKichan Software są dostępne pod adresem www.mackichan.com


Oprogramowane MacKichan
Rodzina produktów firmy MacKichan Software Inc. to zintegrowane procesory tekstu i wzorów matematycznych zapisanych w standardowej notacji matematycznej. Pakiety zostały pomyślane jako narzędzia pracy naukowca i inżyniera publikującego wyniki własnych prac w standardzie TEX.
Istotną cechą jest przy tym fakt, że zapis w tym formacie dokonuje się automatycznie, bez konieczności uczenia się tajników tego języka. Wbudowany moduł BibTEX pozwala na łatwe tworzenie bibliografii.
Dostępne pakiety Scientific WorkPlace/Word/NoteBook pozwalają wykorzystywać makropolecenia standardu LATEX firmy REVTEX.

 • Tworzenie tekstów
  matematycznych
 • Składanie tekstów
  w standardzie LATEX
 • System algebry
  komputerowej
 • Tworzenie tekstów
  matematycznych
 • Składanie tekstów
  w standardzie LATEX
 • Tworzenie tekstów
  matematycznych
 • System algebry
  komputerowej