A A A

Projekt Logiczny

Filozofia produktu
Scientific WorkPlace/Word/Notebook są zaprojektowane tak, aby zwiększyć wydajność pracy każdego, kto pisze dokumentacje techniczne, zwłaszcza te zawierające zapis matematyczny.
Są idealne dla pisarzy we wszystkich technicznych dziedzinach:
 • matematyki,
 • fizyki,
 • inżynierii,
 • chemii,
 • informatyki,
 • ekonomii,
 • finansów,
 • statystyki,
 • badań medycznych,
 • badań operacyjnych,
 • logiki i innych.


Projekt logiczny rozdziela treść i wygląd
Podejście producenta, określane jako "projekt logiczny", oddziela proces twórczy pisania od mechanicznego procesu formatowania. Użytkownik stosuje tagi do tekstu mówiące czym on jest, natomiast oprogramowanie odpowiada za jego formatowanie.
Projekt logiczny prowadzi do bardziej spójnego i atrakcyjnego wyglądu dokumentu, ponieważ wybór czcionki, odstępy, a także inne aspekty formatowania stosowane są automatycznie.


Projekt logiczny jako zupełnie nowy sposób pracy
Korzystając z systemów WYSIWYG ciągle wydajemy polecenia, wpływające na wygląd zawartości dokumentu (wybór czcionki, położenia tekstu itp.). W logicznym systemie polecenia formatowania zostają zastąpione poleceniami, które określają logiczną strukturę treści, a nie jej wygląd. Zamiast centrowania tekstu tworzymy tytuł, rozdział główny lub wyświetlane równanie stosując tagi do informacji zawartych w dokumencie. Format tych elementów określa właściwości używanych tagów.W Scientific WorkPlace i Scientific Word właściwości tagu określane są przez:
 • specyfikację składu dokumentu - zbiór poleceń ukazujących sposób przedstawienia dokumentu tworzonego przy użyciu składu LATEX,
 • oraz styl -zbiór poleceń ukazujących sposób przedstawienia dokumentu tworzonego na ekranie bez składu LATEX.
W Scientific Notebook właściwości tagu są określane tylko przez styl ponieważ nie zawiera on składu LATEX. Ponadto, systemy WYSIWYG dzielą dokumenty na strony zgodnie z ich przewidywanym wyglądem w druku. Aby zobaczyć cały wiersz, często trzeba przewijać go w poziomie, ponieważ rozmiary ekranu i wymiary strony nie zgadzają się. W logicznym systemie praca ze stronami jest niepotrzebna ponieważ podział dokumentu na strony nie ma żadnego związku z logiczną strukturą dokumentu. Tak więc na ekranie Scientific WorkPlace/ Word/ Netebook znajdują się linie przerwy służące dopasowaniu okna. Jeśli zmienimy rozmiar okna, wówczas tekst zostaje przekształcony w celu poprawnego rozmieszczenia go na stronie.


Projekt logiczny zapewnia piękny wygląd dokumentu
Nacisk producenta na logiczna strukturę nie ignoruje faktu, że dokumenty nadal muszą być wydrukowane w formacie czytelnym, zorganizowanym i przyjaznym wizualnie, jak również że nie zawsze potrzebne jest wydanie wysokiej jakości. W najnowszych wersjach Scientific WorkPlace 6.0 i Scientific Word 6.0, można wykonać podgląd i drukowanie dokumentu na dwa sposoby:
 • można kompilować, przeglądać i drukować dokumenty ze składem LATEX w celu uzyskania wysokiej jakości
 • lub wykonać podgląd i bezpośrednie drukowanie bez składu w jakości przybliżonej do systemu WYSIWYG.

W Scientific Notebook dostępny jest tylko druk bezpośredni.