A A A

UWAGA! - Wycofanie programów

Informujemy, że z dniem 1 lipca 2021 roku oprogramowanie Scientific Notebook firmy MacKichan Software zostało wycofane ze sprzedaży, zakończono również jego wsparcie techniczne.

Każdy użytkownik licencji Scientific Notebook posiada swój unikalny numer licencji otrzymany w momencie zakupu, numer ten jest również zawarty w pliku licencyjnym zainstalowanego oprogramowania (ostatni wiersz pliku). Jeśli istnieje potrzeba instalacji oprogramowania na nowym komputerze, należy ponownie dokonać aktywacji licencji z wykorzystaniem jej numeru. Oprogramowanie można aktywować tak jak do tej pory, tj. korzystając z menu Help/Activation. Spowoduje to połączenie z serwerem licencyjnym producenta MacKichan Software, który będzie działał jeszcze co najmniej przez dwa lata.

Ostatnia wersja instalacyjna Scientific Notebook jest dostępna na stronie producenta.

Pełna treść komunikatu producenta oprogramowania oraz z linki do pobrania wersji instalacyjnych programów MacKichan Software są dostępne pod adresem www.mackichan.comScientific Notebook 6.0 jest pakietem firmy MacKichan Software Inc. oferujący szeroki zakres opcji przy wykonywaniu obliczeń i prostych tekstów.

Aplikacja oparta jest na łatwym w obsłudze edytorze tekstu, który umożliwia integrację notacji matematycznej z zwykłym tekstem oraz wykresami.

Scientific Notebook nie jest przeznaczony do składania dokumentów, jednakże w programie można używać pliki stworzone w programach Scientific WorkPlace, czy też Scientific Word. Wbudowane środowisko MuPAD 5 umożliwia użytkownikom wykonywanie obliczeń jak i ich odpowiednie formatowanie, a nowa architektura programu oparta na przeglądarce Mozilla FireFox, zapewnia większą elastyczność oraz umożliwia import i eksport dokumentów w wielu formatach, w zależności od potrzeb użytkownika.


Wersja 6.0 programu może pracować na 2 popularnych systemach operacyjnych:
 • Windows ®
 • OS X ®

Łatwa w użyciu algebra komputerowa

MuPAD 5
Scientific NoteBook 6.0 wykorzystuje MuPAD 5 jako wbudowany system algebry komputerowej.
Dzięki temu zintegrowanemu środowisku pracy użytkownik nie musi znać technik programowania do wprowadzenia notacji matematycznej oraz wykonywania obliczeń.
System algebry komputerowej wykorzystuje naturalną notację matematyczną bez konieczności wpisywania skomplikowanej składni aby móc ocenić, uprościć, rozwiązać bądź przedstawić wyrażenie matematyczne.

Dostępne są pełne możliwości algebry komputerowej obliczeń numerycznych oraz symbolicznych:
 • całkowanie
 • różniczkowanie
 • rozwiązywanie równań algebraicznych
 • rozwiązywanie równania różniczkowych.
 • operacje na macierzach/ wektorach
 • i wiele innych...

Dostępna jest również baza ponad 150 jednostek miar fizycznych.

Wykresy 2D i 3D
W Scientific NoteBook 6.0 można tworzyć wykresy 2D i 3D w różnorodnych stylach i układach współrzędnych, a także urozmaicać je przez dodanie koloru tła, linii siatki, podpisów osi w określonych lokalizacjach i kierunkach.
Ponadto, istnieje możliwość animacji wykresów - dzięki OpenGL można obracać, przenosić, powiększać, a także pomniejszać, ustawiać czas startu i zakończenia animacji, a także zaprogramować ilość klatek na sekundę.

Podręcznik
Dla osób chcących szybko poznać pracę z programem został oddany podręcznik:
Doing Mathematics with Scientific WorkPlace & Scientific Notebook Version 6 .
Opisano w nim zastosowanie systemu algebry komputerowej w celu realizacji obliczeń matematycznych,
a także wyjaśnia, w jaki sposób korzystać ze składni MuPAD.
Nowy Interfejs

Scientific WorkPlace 6 posiada zaktualizowany interfejs - m.in. uproszczony pasek narzędzi oraz paski symboli. Większość narzędzi działa podobnie jak w wersjach wcześniejszych.

W 6.0 możliwe jest też szybkie wyświetlanie dokumentu:
 • normalnie bez tagów XML
 • z tagami XML
 • jako kod źródłowy XHTML
 • jako PDF.Tworzenie dokumentów

Pliki i internet
Nowa architektura programu została oparta na przeglądarce Mozilla FireFox, przez co jest bardziej elastyczna oraz umożliwia import i eksport prac w wielu formatach, w zależności od potrzeb użytkownika. Dokumenty wraz z powiązanymi z nimi plikami zintegrowanymi/wykresów są automatycznie zbierane razem, dzięki czemu wystarczy jeden plik o rozszerzeniu .sci, aby udostępnić całą pracę.

Pliki XML oraz XHTML współpracują z MathML, przez co tworzenie plików internetowych zawierających notację matematyczną staje się bardzo proste. Takie rozwiązanie pozwala też na podgląd dokumentu z poziomu przeglądarki internetowej (optymalnie Mozilla FireFox)

Edycja i pisownia
W wersji 6.0 dodano możliwość nieograniczonej liczby cofnięć wprowadzanych zmian w dokumencie w aktualnej sesji. Nowością jest również możliwość sprawdzania pisowni w czasie rzeczywistym, dzięki narzędziu MySpell ( Windows®), zawierającemu słowniki w ponad 40 językach (Scientific Word wspiera każdy język, który jest obsługiwany przez system operacyjny). Korekta działa również na maszynach z systemem OS X® ( słownik OSX)

Tabele
Dla usprawnienia pracy proces tworzenia tabeli został uproszczony.
Teraz wiersze i kolumny automatycznie zmieniają rozmiar, dopasowując się do wielkości wpisów.
Istnieje również możliwość ręcznej zmiany rozmiarów kolumn i wierszy.


Potencjał edukacyjny

Scientific Notebook 6.0 posiada ogromny potencjał w zastosowaniach edukacyjnych. Zapewnia środowisko, w którym można eksperymentować oraz rozwiązywać interesujące problemy. Ponadto, program ten pomaga uczniom i studentom w tworzeniu prac domowych. Program znajduje również zastosowanie w salach lekcyjnych - może stanowić alternatywę w stosunku do używanych tradycyjnych tablic.


Praca w sieci komputerowej

Scientific Notebook 6.0 jest idealnym narzędziem do nauki na odległość. Umożliwia przesyłanie dokumentów zawierających tekst, równania matematyczne oraz wykresy przez Internet, które następnie mogą być otwierane przez program. Ułatwia tworzenie stron internetowych, zawierających formuły matematyczne, które mogą być wyświetlane na wszystkich przeglądarkach współpracujących z MathML, np. Firefox.

Program wspiera odnośniki w tekście, przez co ułatwia nawigację w serii dokumentów.


Pozostałe informacje

Scientific NoteBook 6.0 zapewnia ponadto bezpośredni dostęp do Internetu z poziomu programu. System pomocy online pozwala na uzyskanie w razie potrzeby szybkiej pomocy. Bezpłatna pomoc techniczna dostępna jest poprzez email, telefon lub fax.