A A A

System algebry komputerowej

System algebry komputerowej (CAS) jest silnikiem matematycznym, który wykonuje podstawowe obliczenia symboliczne i numerczyne. Ostatnia wersja Scientific WorkPlace 6.0 i Scientific Notebook 6.0 zawierają jądro systemu algebry komputerowej MuPAD, dzięki któremu można:
 • wyznaczać wartości lub współczynniki łączyć, rozszerzać i upraszczać terminy i wyrażenia zawierające liczby całkowite, ułamki oraz liczby rzeczywiste i zespolone,
 • wyznaczać całki, pochodne, macierze
 • wykonywać operacje wektorowe,
 • znaleźć odchylenia standardowe oraz wykonywać wiele innych, bardziej złożonych obliczeń związanych z rachunkiem całkowym, algebrą liniową, równaniami różniczkowymi, statystyką,
 • tworzyć wykresy 2D i 3D wielomianów, funkcji trygonometrycznych i wykładniczych, a także ich animacje, by badać je w oknie VCAM MuPAD,


Funkcje i możliwości MuPAD

Wersja jądra MupAD

Najnowsza wersja Scientific WorkPlace 6.0 i Scientific Notebook 6.0 zawierają jądro MuPAD 5 dla którego stworzono przyjazny użytkownikowi interfejs. Ponadto system akceptuje dane wejściowe i wyjściowe używając naturalnej notacji matematycznej, podstawę naszych naukowych edytorów tekstu, dzięki czemu wszelkie obliczenia w tych pakietach są bardzo łatwe.

Funkcje zdefiniowane przez użytkownika

Z jądrem MuPAD można tworzyć zdefiniowane przez użytkownika funkcje (pliki .mu) używając edytora ASCII, nawet jeśli nie posiada się dostępu do pełnej wersji jądra MuPAD. Pliki są łatwe do manipulowania i są potężnymi narzędziami dla użytkowników zainteresowanych programowaniem. Pracując w dokumencie Scientific WorkPlace lub Scientific Notebook należy wywołać funkcję z polecenia Define MuPAD Name.


Animacje wykresów
Przy pomocy jądra MuPAD można stworzyć wiele animowanych wykresów takich jak:
 • 2D we współrzędnych biegunowych,
 • 2D i 3D we współrzędnych prostokątnych,
 • 2D i 3D funkcji uwikłanych
 • oraz 3D powierzchni rur w cylindrycznych i sferycznych współrzędnych a także pół wektorowych.
Stworzonymi wykresami można swobodnie manipulować i zmieniać ich rozmiar.


Poniżej przedstawiono kilka przykładów wykresów i animacji jakie można stworzyć, używając Scientific WorkPlace 6.0 i Scientific Notebook 6.0.


 1. prostokątne wykresy 2D 2. fragment zdefiniowanej funkcji i jej wykres 3. wykres kolumnowy
  Aby stworzyć poniższy wykres, należy wprowadzić dane z poziomu klawiatury, a następnie przeciągnąć poniższe wyrażenia do ramki wykresu.


 4. Siatki
  Można tworzyć siatki za pomocą punktów wykresu. Należy wprowadzić z poziomu klawiatury, a następnie przeciągnąć poniższe wyrażenia do ramki wykresu. 5. animacja 2D wykresu prostokątnego
  Należy wprowadzić z poziomu klawiatury, a następnie przeciągnąć poniższe wyrażenia do ramki wykresu.


 6. Wykresy 3D

  wykres prostokątny 3D
  wykres uwikłanej funkcji 3D
  animacja 3D wykresu prostokątnego