NeuroSolutions Student

Program NeuroSolutions Student pozwala zarówno studentom, jak i wykładowcom niewielkim kosztem zaznajomić się z sieciami neuronowymi. Edycja ta dostarcza wszystkie podstawowe opcje oraz funkcje zawarte w profesjonalnej wersji programu.

Pomiędzy wersją profesjonalną, a studencką istnieje jednak kilka niewielkich różnic, wersja studencka posiada adnotację na temat zakazu wykorzystywania programu do celów komercyjnych. W ramach studenckiej wersji programu nie ma kontraktu serwisowego.