A A A


PGI 2017 wersja 17.9:

Wersja PGI 2017 używa nowego formatu klucza licencyjnego. Aby używać tej wersji konieczne jest uzyskanie i instalacja zaktualizowanych kluczy. Nowy format licencji pozwala na łączenie kluczy z wielu licencji sieciowych do jednego pliku. Ponadto wspiera on wcześniejsze wersje oprogramowania.
 • kompilatory PGI Accelerator
  • wsparcie dla akceleratorów GPU NVidia Tesla V100 GPU w PGI OpenACC oraz CUDA Fortran. Aby wygenerować kod dla akceleratora NVidia Tesla V100 należy użyć pod-opcji cc70 z opcjami kompilacji i linkowania -ta=tesla lub -Mcuda. Do współpracy z kartami graficznymi generacji Volta wymagane jest użycie CUDA 9
  • zintegrowane wsparcie dla zestawu narzędzi CUDA Toolkit 9.0 Release Candidate (RC). Użycie CUDA 7.5 pozostaje domyślną opcją używaną przez kompilatory. Aby użyć CUDA 9 z kompilatorami oraz profilerem PGI 17.9 należy:
   • instalacja wersji early access zestawu narzędzi CUDA 9
   • dodanie linii CUDAROOT=/opt/cuda-9.0 podczas kompilacji, linkowania oraz wywoływania profilera
   • użycie pod-opcji cuda9.0 z opcjami linkowania i kompilacji -ta=tesla lub -Mcuda
  • wsparcie dla technologii CUDA Unified Memory, dzięki której nie jest wymagane jawne przenoszenie danych pomiędzy pamięcią systemową a pamięcią GPU. W celu uruchomienia tej funkcjonalności należy użyć opcji kompilatora -ta=tesla:managed
  • alokator puli pamięci pozwalający na zminimalizowanie liczby wywołań cudaMallocManaged(). Alokator jest wywoływany poprzez zastosowanie opcji -ta=tesla:managed lub -ta=tesla:pinned
  • wsparcie dla automatycznej głębokiej kopii typów pochodnych języka Fortran. Zastosowanie tej opcji pozwala na kopiowanie całych struktur danych, wraz z wskaźnikami i alokowanymi tabelami, pomiędzy hostem a urządzeniem docelowym. Do uruchomienia tej funkcjonalności należy użyć pod-opcji deepcopy w opcji -ta=tesla. Uwaga: typy polimorficzne nie są wspierane. Obecność nakładających się na siebie wskaźników może powodować błędy typu runtime
  • generator kodu LLVM oraz runtime OpenMP dla kompilatorów PGI Linux/x86-64
  • wsparcie dla składni oraz funkcjonalności OpenMP 4.5. Pętle typu parallel oraz distributive są wykonywane na wszystkich wątkach OpenMP równolegle

 • kompilator PGI C++:
  • usprawniono wydajność w benchmarku LCALS średnio o 20%, jak również wyeliminowano narzut związany z funkcją labmda opisującą te pętle
  • współpraca z GNU 6.3
  • inkrementalne wsparcie C++17 (zgodnie z Edison Design Group 4.13)
   • nowe zasady automatycznej dedukcji z listy inicjalizacyjnej
   • atrybuty dla przestrzeni nazw i enumeratorów
   • kodowanie u8 dla literałów char
   • definicje zagnieżdżonych przestrzeni nazw
   • usunięcie niewspieranego słowa-klucz register
   • usunięcie niewspieranego operatora++ (boolean)
   • atrybut [[fallthrough]]
   • atrybut [[modiscard]]
   • atrybut [[maybe_unused]]
   • heksadecymalne literały floating
  • wsparcie dla kompilatorów PGI C++ jako host drivera CUDA 9 NVCC

 • kompilator PGI Fortran:
  • generacja informacji dla debuggerów

 • profiler PGPROF:
  Uwaga-poniższe funkcjonalności profilera dotyczą wyłącznie wywołania profilera z CUDA 9. Aby użyć CUDA 9 wraz z PGI 17.9, należy uruchomić profiler z opcją CUDAROOT ustawioną jako lokalizacji instalacji CUDA 9. Przykładowo, jeżeli CUDA 9 jest zainstalowane w /opt/cuda-9.0 należy podczas uruchomiania profilera dodać linię CUDAROOT=/opt/cuda-9.0.
  • poprawione profilowanie ujednoliconej pamięci:
   • dodano powiązanie pomiędzy wydarzeniami ujednoliconej pamięci/błędami stronnicowania oraz źródłem alokacji pamięci
   • wsparcie dla przełączania pomiędzy osią czasu pamięci segmentowanej i niesegmentowanej
   • filtrowanie wydarzeń na podstawie adresów wirtualnych, powodów migracji danych oraz błędów stronnicowania
  • dodano wsparcie dla profilowania współpracujących jąder CUDA
  • tabela zawierająca detale dotyczące OpenACC podsumowująca każdy z zarejestrowanych zdarzeń
  • umieszczono zdarzenia NVLink na osi czasu
  • dodano przepustowość pamięci na diagramie topologii NVlink
  • zwiększono ilość dostępnych opcji profilowania zdalnego w połączeniach typu multi-hop
  • dodano wsparcie dla profilowania OpenACC na platformach wielordzeniowych


 • wspierane systemy operacyjne:
  • Linux
   • CentOS 5 lub nowsze, włącznie z CentOS 7
   • Fedora 6 lub nowsze, włącznie z Fedora 25
   • OpenSUSE 11 lub nowsze, włącznie z OpenSUSE Leap 42.2
   • Red Hat Enterprise Linux 5 lub nowsze, włącznie z RHEL 7.3
   • SUSE Linux Enterprise Server 11 lub nowsze, włącznie z SLES 12 SP2
   • Ubuntu 12.04, włącznie z Ubuntu 16.10
  • Windows
   • Windows Server 2008 R2
   • Windows 7
   • Windows 8
   • Windows 8.1
   • Windows 10
   • Windows Server 2012
   • Windows Server 2016
  • macOS wersje od 10.9 (Mavericks) do 10.12 (Sierra)

 • inne:


Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: PGI Release Notes.