A A A

PGI Community Edition


Community Edition Aby zwiększyć popularność swoich narzędzi firma Portland Group udostępnia bezpłatne roczne licencje swojego oprogramowania PGI Community Edition. Program w wersji Community zawiera kompilatory PGI Fortran, C i C++ oraz narzędzia dla wielordzeniowych procesorów i akceleratorów graficznych NVIDIA w najnowszej udostępnionej przez PGI wersji. PGI Community Edition pozwala na tworzenie wysoce wydajnego kodu jednolitego dla wszystkich najpopularniejszych platform i systemów. Licencje można odnawiać corocznie jednak zawsze dla najnowszej wersji obecnej na rynku, bez możliwości korzystania ze starszych wydań. Bezpłatne licencje nie zawierają dostępu do żadnej formy wsparcia technicznego ze strony zarówno producenta jak również firmy GAMBIT COiS Sp. z o.o. Wersja PGI Community Edition jest dostępna wyłącznie dla platform Linux x86-64, Linux OpenPOWER oraz macOS. Pakiet zawiera pełną funkcjonalność dawnej wersji PGI Accelerator Fortran/C/C++, tj:

  • Kompilator PGFORTRAN, zawierający pełne wsparcie dla standardów OpenMP, OpenACC, Fortran 2003 oraz rozszerzeń dla technologii CUDA
  • Kompilator PGCC, zawiejący wsparcie dla standardów OpenMP, OpenACC, K&R C oraz ANSI C11
  • Kompilator PGC++, zawierający pełne wsparcie dla C++14 z rozszerzeniami CUDA-x86
  • Graficzny debugger PGDBG aplikacji OpenMP, MPI oraz hybrydowych MPI/OpenMP
  • Graficzny profiler PGPROF dla programów równoległych napisanych z dyraktywami OpenMP, OpenACC czy też CUDA
  • Plug-in C/C++ dla środowiska Eclipse
  • Prekompilowane biblioteki ScaLAPACK (Linux i OS X), Open MPI (Linux) oraz MPICH (OS X)
  • Zoptymalizowane biblioteki matematyczne OpenBLAS (LAPACK/BLAS) dla systemów 64-bitowych oraz LAPACK dla systemów 32-bitowych


Bezpłatną licencję Community Edition można uzyskać ze strony producenta www.pgroup.com/community. Są to wyłącznie licencje jednostanowiskowe typu Node-Locked pozwalające na debugowanie do 16 lokalnych procesów MPI (licencje odpłatne Professional w wersji sieciowej Floating pozwalają na debugowanie 256 lokalnych i zdalnych procesów MPI). Polecamy zapoznać się z oficjalnym FAQ na stronie producenta, zawierającym szczegółowe informacje na temat PGI Community Edition w pytaniach i odpowiedziach.