A A A

PGI Professional Edition


Professional Edition PGI Professional Edition to kompleksowy pakiet narzędzi, pozwalający na tworzenie najwyższej jakości wydajnego kodu na wielordzeniowych platformach x86-64 oraz OpenPower wspomaganych najnowszymi akceleratorami graficznymi. W skład pakietu wchodzą:

  • Kompilator PGFORTRAN, zawierający pełne wsparcie dla standardów OpenMP, OpenACC, Fortran 2003 oraz rozszerzeń dla technologii CUDA
  • Kompilator PGCC, zawiejący wsparcie dla standardów OpenMP, OpenACC, K&R C oraz ANSI C11
  • Kompilator PGC++, zawierający pełne wsparcie dla C++14 z rozszerzeniami CUDA-x86
  • Graficzny debugger PGDBG aplikacji OpenMP, MPI oraz hybrydowych MPI/OpenMP
  • Graficzny profiler PGPROF dla programów równoległych napisanych z dyraktywami OpenMP, OpenACC czy też CUDA
  • Plug-in C/C++ dla środowiska Eclipse
  • Prekompilowane biblioteki ScaLAPACK (Linux i OS X), Open MPI (Linux) oraz MPICH (OS X)
  • Zoptymalizowane biblioteki matematyczne OpenBLAS (LAPACK/BLAS) dla systemów 64-bitowych oraz LAPACK dla systemów 32-bitowychBenchmarks
Wydajność kompilatorów PGI (w porównaniu do GCC5.2)


Pakiet dostępny jest w opcjach:
  • Node-locked - licencja jednostanowiskowa, przypisana do danego komputera. Pozwala na debugowanie do 16 lokalnych procesów MPI
  • Network floating - licencja sieciowa, w ramach której dostęp do oprogramowania kontrolowany jest przez serwer licencji. Daje możliwość debugowania do 256 lokalnych oraz zdalnych procesów MPI. Proces debugowania może być uruchomiony na różnych węzłach klastra komputerowego wyznaczonych przez plik machines.LINUX pod warunkiem, że odpowiedni demon PGI (ang. daemon) jest poprawnie zainstalowany. Wersje Professional Network Floating zawierają odpowiednie demony do instalacji na węzłach podrzędnych (ang. slave node) klastra do celów debugowania. Wersje instalacyjne Professional Node-Locked nie zawierają takich demonów.

Jako opcja dodatkowa dostępny jest kontrakt serwisowy PGI Support Service, pozwalający na bezpłatne pobranie wszystkich uaktualnień oraz nowych wersji programu, które zostały wydane w okresie trwania kontraktu. Kontrakt ten daje również dostęp do pomocy technicznej ze strony producenta. W ramach wersji PGI Professional Editon można korzystać z każdego z wcześniejszych wydań oprogramowania począwszy od wersji 3.2.

Uwaga: Wersja Node-locked może zawierać kompilator wyłącznie języka Fortran lub Fortran/C/C++. Licencja Network floating dostępna jest wyłącznie w opcji z wszystkimi kompilatorami Fortran/C/C++.