A A A

Firma RockWare Inc. jest producentem i dystrybutorem oprogramowania geologicznego. W jej ofercie można znaleźć oprogramowanie dla celów symulacji, wizualizacji oraz przetwarzania danych geologicznych.RockWorks 20 jest aplikacją wykorzystywaną w przemyśle naftowym, naukach o środowisku, geotechnice, górnictwie do wizualizacji danych podpowierzchniowych dzięki możliwości tworzenia wykresów, profilowań otworowych, przekrojów poprzecznych, diagramów płotowych, modeli bryłowych (rud metali, basenów sedymentacyjnych ropy naftowej), modeli warstw stratygraficznych, map izoliniowych i modeli terenu oraz różnych diagramów.
Kliknij aby powiększyćDrugim proponowanym programem jest LogPlot 8. Znajduje on zastosowanie w tworzeniu profesjonalnych profilowań otworowych dla przemysłu naftowego, górniczego oraz ochrony środowiska.
LogPlot 8 jest elastyczną i łatwą w użyciu aplikacją, przeznaczoną do wizualizacji danych pochodzących zarówno z płytkich jak i głębokich otworów. Wykresy profilowań wykonywane mogą być w dowolnej pionowej skali. Zaletą programu jest mnogość formatów importu i eksportu danych.Kliknij aby powiększyć