A A A
Nowości w LogPlot 8

Wersja 8. programu LogPlot wprowadza wiele nowości i usprawnień, które zwiększają możliwości oraz komfort pracy z programem.

Z podsumowaniem najnowszych funkcji zapoznać można się za pomocą poniższego filmu:Spośród wprowadzonych nowości warto wymienić przede wszystkim:

Nowe wzory i szrafury

Dodane zostało wiele nowych wzorów wypełnień i szrafur. Wprowadzono także nowe narzędzie LogPlot Pattern Editor, które umożliwia tworzenie własnych wzorów wypełnień. Wszystkie wzory kompatybilne są z programem RockWorks 17.Nowy interfejs zarządzania danymi

 • Zakładki danych ułożone są pionowo, co ułatwia ich przeglądanie.
 • Za pomocą metody przeciągnij i upuść można zmieniać kolejność zakładek. • Nowy interfejs ułatwia organizacje i ułożenie pól tekstowych w tworzonej wizualizacji. • Okna danych można zakotwiczać w oknie programu lub przeciągnąć je na inny monitor, co zwiększa komfort pracy z programem.Nowe narzędzia wyświetlania danych

 • Formatowanie tekstu – tekst wyświetlany na raportach może być pogrubiony, podkreślony, pisany kursywą, mieć różne kolory lub zawierać symbole typowe dla środowiska Windows.
 • Nowe linie kontaktu umożliwiają przedstawienie powierzchni niezgodności. • Wsparcie znaków Unicode. • Wczytywanie i zapisywanie bezpośrednio do bazy dany SQLite programu RockWorks 17.
 • Nowe typy danych kompatybilne z programem RockWorks 17 zawierają m. in. czasowe dane interwałowe, spękania, symbole, poziomy wodonośne. • Importowanie plików AGS za pomocą nowego kreatora importu.
 • Nowe szablony danych.
 • Zapisywanie danych, które zostały zmienione (w formie backup-u).

Nowe okno projektowania raportu

 • Lista elementów przedstawiona w formie tabeli pod oknem projektu.
 • Możliwość ukrywania wybranych sekcji raportu.
 • Wyświetlane mogą być narzędzia przeznaczone tylko dla danej sekcji.
 • Pozycja wszystkich elementów może być zablokowana. • Okno projektowania może zostać zakotwiczone lub pozostać w trybie Floating.
 • Możliwość przybliżania widoku projektu.


Nowe rodzaje krzywych i większa funkcjonalność

 • Nowe style dla legendy w nagłówku i stopce raportu. • Nowy wykres płaszczyzny spękań.
 • Nowy wykres poziomu wodonośnego. • Tekst w interwałach głębokościowych jest automatycznie przesuwany, tak aby różne teksty nie nachodziły na siebie.


 • Wypełnienie gradientem w krzywych profilowania lub wykresach słupkowych może być pionowe lub poziome. • Nagłówek opisujący daną krzywą może być przesuwany razem z nią.
 • Dodane pole miąższości w opisie litologicznym.
 • Nowe parametry pola tekstowego: głębokość początkowa i końcowa oraz źródło danych.
 • Możliwość obracania tekstu o zadany kąt.
 • Opis osi głębokości może zostać ukryty.

Nowe opcje LogView

 • Zapisane pliki zawierają teraz oryginalne dane, co oznacza, że można je otwierać używając innej skali czy marginesów bez konieczności posiadania dostępu do danych źródłowych.
 • Nowe opcje wyświetlania umożliwiają dostosowanie zakresu głębokości, skali, ciągłości wykresów, wyświetlania nagłówka i stopki, marginesów i odświeżania widoku. • Użytkownik może wyświetlić głębokość lub wysokość n.p.m. punktu, w którym znajduje się kursor myszy.
 • Nowa opcja eksportu raportu do formatu PDF.

Nowe opcje licencyjne

 • Wersja 8 programu LogPlot wprowadza licencje dopasowane do potrzeb użytkowników. Dostępne są bezterminowe licencje jednostanowiskowe oraz sieciowe.
 • Menadżer licencji sieciowej umożliwia „wypożyczenie” licencji i używanie jej poza siecią przez określony czas.