A A A

RockWorks

Dostępna jest już najnowsza wersja oprogramowania RockWorks 20 (2021).


Dostępne poziomy funkcjonalności (tzw. levels):Możliwości oprogramowania RockWorks z podziałem na poziomy funkcjonalności:

 • Poziom Basic:
  Funkcje poziomu Basic ograniczone są do obsługi danych z pomiarów i obserwacji. W ramach tego poziomu nie są dostępne funkcje modelowania danych.
  • Tworzenie map lokalizacji otworów
  • Profilowanie otworów wiertniczych w 2D i 3D
  • Tworzenie prostych korelacji na podstawie otworów badawczych w zakresie danych stratygraficznych, danych przedziałowych i danych punktowych

 • Poziom Standard:
  Zawiera dodatkowo dostęp do wszystkich narzędzi modelowania dostępnych w programie. Oferuje modelowanie w ramach modułów:
  • Litologii
  • Stratygrafii
  • Danych przedziałowych
  • Danych tekstowych
  • Danych punktowych
  • Spękań
  • Warstw wodonośnych
  • Danych wektorowych
  Poziom Standard oferuje również dostęp do wszelkich diagramów 2D i 3D oraz map, które zawarte są w wymienionych wyżej modułach.

 • Poziom Advanced:
  Umożliwia dodatkowo:
  • Połączenie z bazami SQL
  • Automatyzację procesów programu poprzez skrypty RCL
  • Stosowanie uskoków 3D w modelach powierzchni i modelach bryłowych
  • Dostęp do RockWare GIS Link
  • Przetwarzanie danych na temat produkcji węglowodorów z poszczególnych odwiertów
  • Import danych typu PLSS