A A A

Nowości w RockWorks 15 i 16:

Nowe narzędzia do wprowadzania i edycji danych:
 • Kompatybilność z MS SQL Server oraz z innymi bazami danych
 • Narzędzia: I-Text i P-Text: wprowadzanie nienumerycznych danych: numery próbek, komentarze
  Kliknij aby powiększyć

 • Narzędzie: Litology Picker - zaznaczanie przedziałów litologicznych z rejestrów rastrowych lub geofizycznych
  Kliknij aby powiększyć
 • Dodatkowe tabele w bazie danych zawierające informacje dotyczące projektu takie jak kolory wypełnienia, współrzędne XY poligonów etc.
  Kliknij aby powiększyć

 • Zreorganizowany manager projektu - jeszcze łatwiejszy dostęp do danych, modeli i grafiki

Nowe opcje tworzenia map i gridów
 • Przeźroczystość: regulacja przejrzystości kolorów i konturów warstw rastrowych w obrazach tworzonych w RockPlot2D
 • Narzędzie Kriging: nowe typy wariogramów, interaktywny edytor wariogramów.
  Kliknij aby powiększyć

 • Warstwy map punktowych: symbole i etykiety naniesione na mapy litologiczne, stratygraficzne, powierzchniowe i inne
  Kliknij aby powiększyć

 • Etykiety map punktowych: szczegółowe etykiety mogą przedstawiać różnorodne dane: głębokość, miąższość warstw stratygraficznych, poziom i głębokość wód, dane i wartości T-Data i wiele innych
 • Sieci drenowania/mapy przepływu: nowe narzędzia w tworzeniu map 2D i 3D, pozwalające na eksport odcinków linii, wypełnianie zlewni oraz filtry stratygraficzne.
  Kliknij aby powiększyć

 • Diagramy: rozetowy i stereonet
  Kliknij aby powiększyć

 • Nowe palety kolorów: palety automatyczne, palety specjalne
  Kliknij aby powiększyć
 • Cieniowane ukształtowanie terenu: dwuwymiarowe mapy konturowe z różnymi opcjami cieniowania rzeźby terenu
  Kliknij aby powiększyć


Nowe narzędzia do tworzenia profili i przekrojów
 • I-Text i P-Text:Wyświetlanie komentarzy, opisów w profilach wiertniczych
 • Zawijanie tekstu: Wyświetlanie szczegółowego opisu

Nowe narzędzia modelowania i obrazowania brył
 • Interaktywny edytor: Wykorzystywanie nowego 3D edytora modeli brył do edycji poszczególnych voxeli lub brył rysowanych w postaci wielościanów
  Kliknij aby powiększyć

 • Filtry: Automatyczne filtrowanie powierzchni ziemi i podstaw otworów wiertniczych (również ręczne opcje)
 • Warstwice: wyświetlanie warstwic trójwymiarowych izopowierzchni
 • Animacje: animacja automatycznego ukośnego ścięcia bloków lub izopowierzchni
  Kliknij aby powiększyć


Nowe opcje i narzędzia interfejsu
 • Wbudowane opcje wyświetlania: 2D i 3D wizualizacje, raporty tekstowe są wyświetlane w oknie programu, co pozwala na poprawianie ustawień i przetwarzanie diagramu za pomocą kilku kliknięć myszką
 • Wbudowana pomoc do programu: Podgląd pomocy do danego tematu bezpośrednio w oknie programu
 • Striplog Designer - zakładka do zmiany ustawień profili