Gambit Centrum Oprogramowania i Szkoleń Sp. z o.o.

Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Gambit COiS Sp. z o.o., a przetwarzanie ich odbywać się będzie zgodnie z przepisami polskiego prawa i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego według zasad opisanych w polityce prywatności.

Wprowadzone dane zostaną zarejestrowane w bazie Zgłoszeń Serwisowych firmy Gambit COiS Sp. z o.o. i będą przetwarzane wyłącznie w celu weryfikacji prawa do korzystania z serwisu oraz w celu obsługi zgłoszenia. Dane osobowe, dla których wynik weryfikacji będzie negatywny będą usuwane z bazy Zgłoszeń Serwisowych. ADO zastrzega sobie prawo kontaktu z osobą, której dane zostały zweryfikowane negatywnie w celu uniknięcia pomyłek podczas rejestracji zgłoszenia.

Aktywacja programu / generowanie pliku licencji

Informacja

Proszę wypełnić formularz i wysłać wiadomość. Pola oznaczone * są niezbęde.

Informacje o oprogramowaniu:

Informacja o Single User

Licencja jednostanowiskowa jest przypisana do użytkownika programu.

Do wygenerowania kodu aktywacyjnego potrzeba trzech danych:

 • License number
 • Product code
 • Request code

Można je uzyskać poprzez wybór manualnej (ręcznej) aktywacji programu po instalacji lub z poziomu programu w menu Help.

Informacja o Single User

Licencja jednostanowiskowa jest przypisana do użytkownika programu.

Do wygenerowania pliku licencji potrzeba dwóch danych:

 • Product code (numer licencji)
 • Numer seryjny woluminu dysku

Numer seryjny woluminu dysku uzyskujemy w następujący sposób:

 1. W menu 'Start' - 'Uruchom' wpisać komendę CMD
 2. Wpisać VOL
 3. Pojawi się Informacja: 'Numer seryjny woluminu: xxxx-xxxx'.

Informacja o Individual

Licencja typu Individual jest licencją która posiada kontrakt serwisowy. Pozwala na instalację programu na jednym komputerze oraz w ramach aktywnego kontraktu serwisowego, na określonej ilości komputerów domowych / przenośnych.

Do wygenerowania pliku licencji potrzebny jest adres fizyczny komputera oraz imienne dane administratora (w celu identyfikacji określonej licencji).

Adres fizyczny karty sieciowej uzyskujemy w następujący sposób:

 1. W menu 'Start' - 'Uruchom' wpisać komendę CMD
 2. Wpisać ipconfig /all
 3. Pojawi się Informacja: 'Adres fizyczny: xx-xx-xx-xx-xx-xx'.

Jeżeli w komputerze jest kilka kart sieciowych i nie mają Państwo pewności który adres fizyczny jest czytany przez program Mathcad informacja ta pojawia się w lewym dolnym rogu okna instalacyjnego.

Informacja o Node Locked

Licencja typu NodeLocked jest licencją która posiada kontrakt serwisowy. Pozwala na instalację programu na jednym komputerze oraz w ramach aktywnego kontraktu serwisowego, na określonej ilości komputerów domowych / przenośnych.

Do wygenerowania pliku licencji potrzebny jest adres fizyczny komputera oraz imienne dane administratora (w celu identyfikacji określonej licencji).

Adres fizyczny karty sieciowej uzyskujemy w następujący sposób:

 1. W menu 'Start' - 'Uruchom' wpisać komendę CMD
 2. Wpisać ipconfig /all
 3. Pojawi się Informacja: 'Adres fizyczny: xx-xx-xx-xx-xx-xx'.

Jeżeli w komputerze jest kilka kart sieciowych i nie mają Państwo pewności który adres fizyczny jest czytany przez program Mathcad informacja ta pojawia się w lewym dolnym rogu okna instalacyjnego.

Informacja o Floating

Licencja sieciowa typu Floating pozwala na instalacje programu na nieograniczonej ilości komputerów w obrębie sieci z kontrolą określonej w licencji ilości jednoczesnych uruchomień programu z managerem licencji na serwerze. W ramach aktywnego kontraktu serwisowego licencja pozwala na dodatkowe instalacje w ramach licencji HomeUse. Ich ilość jest zależna od zakupionej ilości użytkowników.

Do wygenerowania pliku licencji potrzebny jest adres fizyczny komputera oraz imienne dane administratora (w celu identyfikacji określonej licencji).

Adres fizyczny karty sieciowej uzyskujemy w następujący sposób:

 1. W menu 'Start' - 'Uruchom' wpisać komendę CMD
 2. Wpisać ipconfig /all
 3. Pojawi się Informacja: 'Adres fizyczny: xx-xx-xx-xx-xx-xx'.

Jeżeli w komputerze jest kilka kart sieciowych i nie mają Państwo pewności który adres fizyczny jest czytany przez program Mathcad informacja ta pojawia się w lewym dolnym rogu okna instalacyjnego.

Informacja o Floating/University

Licencja sieciowa typu Floating pozwala na instalacje programu na nieograniczonej ilości komputerów w obrębie sieci z kontrolą określonej w licencji ilości jednoczesnych uruchomień programu z managerem licencji na serwerze. W ramach aktywnego kontraktu serwisowego licencja pozwala na dodatkowe instalacje w ramach licencji HomeUse. Ich ilość jest zależna od zakupionej ilości użytkowników.

Do wygenerowania pliku licencji potrzebny jest adres fizyczny komputera oraz imienne dane administratora (w celu identyfikacji określonej licencji).

Adres fizyczny karty sieciowej uzyskujemy w następujący sposób:

 1. W menu 'Start' - 'Uruchom' wpisać komendę CMD
 2. Wpisać ipconfig /all
 3. Pojawi się Informacja: 'Adres fizyczny: xx-xx-xx-xx-xx-xx'.

Jeżeli w komputerze jest kilka kart sieciowych i nie mają Państwo pewności który adres fizyczny jest czytany przez program Mathcad informacja ta pojawia się w lewym dolnym rogu okna instalacyjnego.

Informacja o wersji demo

Aktywacja licencji demo odbywa się bezpośrednio po zainstalowaniu programu. Należy założyć konto podstawowe na stronie producenta (adres: https://www.ptc.com/appserver/common/account/create.jsp), wybrać licencję trial i wprowadzić e-mail oraz hasło w pola okna aktywacji. Wypełnione domyślnymi wartościami nie aktywują programu.

Uzyskany plik licencji będzie obsługiwał wersję 15.0 i Prime. Należy tylko wskazać jego miejsce na dysku w programie.

Więcej szczegółów odnośnie aktywacji znajduje się na stronie: http://mathcad.pl/?educational-student-wersja-demo,9.


Dane niezbędne do aktywacji / generacji pliku licencji:

Informacja

Uwaga! Pola pojawią się po wybraniu powyżej typu licencji oraz wersji programu.


Dane administratora licencji:


Dane kontaktowe:


Akceptacja polityki prywatności firmy Gambit: