Gambit Centrum Oprogramowania i Szkoleń Sp. z o.o.

Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Gambit COiS Sp. z o.o., a przetwarzanie ich odbywać się będzie zgodnie z przepisami polskiego prawa i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego według zasad opisanych w polityce prywatności.

Wprowadzone dane zostaną zarejestrowane w bazie Zgłoszeń Serwisowych firmy Gambit COiS Sp. z o.o. i będą przetwarzane wyłącznie w celu weryfikacji prawa do korzystania z serwisu oraz w celu obsługi zgłoszenia. Dane osobowe, dla których wynik weryfikacji będzie negatywny będą usuwane z bazy Zgłoszeń Serwisowych. ADO zastrzega sobie prawo kontaktu z osobą, której dane zostały zweryfikowane negatywnie w celu uniknięcia pomyłek podczas rejestracji zgłoszenia.

Zgłoszenie serwisowe

Kategoria zgłoszenia

Proszę wybrać kategorię, której dotyczy zgłoszenie.

Informacje

Proszę wypełnić formularz i wysłać wiadomość. Pola oznaczone * są niezbęde.

Informacje o oprogramowaniu:


Opis problemu:

Uwaga

Przy wklejaniu do poniższego okna tekstu z dokumentu Word proszę skorzystać z opcji 2 od prawej (wklej w Word)

Plik

Poniżej istnieje możliwość załączenia pliku w którym mogą Państwo umieścić grafikę (zrzut ekranu) lub plik programu w którym wystąpił błąd. Uwaga! Jeżeli chcą Państwo przesłać więcej niż jeden plik prosimy spakować pliki programem RAR lub ZIP


Dane administratora licencji:


Dane kontaktowe:


Akceptacja polityki prywatności firmy Gambit: