A A A

Wykaz najważniejszych obszarów zastosowania oprogramowania Statgraphics Centurion
 • Metody wielowymiarowe

  Metody Wielowymiarowe stanową doskonałe narzędzie do przeprowadzania statystycznej analizy danych wielowymiarowych. W badaniach naukowych, prowadzonych w dyscyplinach opierających się na danych empirycznych często występuje sytuacja gdy zjawisko lub proces będący przedmiotem badań jest charakteryzowany nie pojedynczą wielkością lecz zespołem zmiennych.
 • Kontrola jakości

  Analiza Kontroli Jakości zawiera procedury niezbędne do przeprowadzania pomiaru, kontroli i efektywnego polepszania jakości produktów i procesów.
 • Regresja zaawansowana

  Regresja zaawansowana stanowi poszerzoną ofertę procedur regresji.
 • Szeregi czasowe

  Statystyczna analiza danych w postaci szeregów czasowych znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach. Z danymi tego typu mamy do czynienia w trakcie analizy zjawisk ekonomicznych, finansowych, badaniach rynkowych, meteorologii, geofizyce, demografii i wielu innych. Niezależnie jednak od tego czy dokonywana jest prognoza poziomu temperatury w odstępach godzinnych, popyt na określone towary w przyszłym miesiącu czy też analiza poziomu zysku danej firmy w kolejnych latach Analizy Szeregów Czasowych umożliwia łatwą realizację każdego z tych zadań.
 • Układy doświadczalne

  Zespół procedur badawczych, określanych łącznie jako planowanie i przeprowadzanie eksperymentów pozwala eksperymentatorowi na lepsze zrozumienie analizowanego procesu. Postępowanie tego typu umożliwia dokonywanie kontrolowanych zmian wielkości wejściowych układu lub procesu oraz identyfikację i ilościowy opis przyczyn zmian wielkości wyjściowych (reakcji).