Zapytanie o cenę

Poniższy formularz pozwala przesłać zapytanie ofertowe do naszego Działu Oprogramowania. Przesłanie formularz jest wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przygotowania i przesłania oferty cenowej na podany w formularzu adres poczty elektronicznej. Przekazane dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie w celu prowadzenia korespondencji związanej z przesłaniem oferty i ewentualnych późniejszych wyjaśnień, modyfikacji i zapytań z nią związanych.

Administratorem Danych Osobowych jest Gambit COiS Sp. z o.o., a przetwarzanie ich odbywać się będzie zgodnie z przepisami polskiego prawa i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego zwanego rozporządzeniem RODO, według zasad opisanych w polityce prywatności.

Dane kontaktowe

Imię i nazwisko *

Adres e-mail *
Nazwa firmy lub instytucji
Adres *
Miejscowość *
Kod *
Telefon

Dane dotyczące oferty

Program *

Rodzaj licencji *


(1) zniżka przysługująca uczelniom wyższym oraz ich pracownikom
(2) zniżka przysługująca instytucjom nie prowadzącym działalności dydaktycznej, do celów naukowo-badawczych finansowanych ze środków rządowych


Typ licencji *Liczba użytkowników *Uwagi


Akceptacja polityki prywatności firmy Gambit:
Oświadczam, że polityka prywatności firmy Gambit COiS Sp. z o.o. jest mi znana i akceptuję jej zasady.
Proszę o umieszczenie mojego adresu e-mail na liście subskrypcji "Oprogramowanie statystyczne" i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania biuletynów firmy Gambit COiS Sp. z o.o.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczenie powyższych danych osobowych w bazie danych firmy Gambit COiS Sp. z o.o. oraz ich przetwarzanie w celach marketingowych. Jednocześnie zgadzam się na wysyłanie do mnie za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji handlowej o ofercie firmy Gambit.


Proszę przesunąć suwak do prawej strony aby odblokować formularz: