Opcja Single User

1. Instalacja programu SigmaPlot 15 oraz aktywacja licencji (zakupionej lub testowej).
Instalacja_SigmaPlot15.pdf

2. Instalacja starszych wersji programu SigmaPlot na przykładzie wersji 14. oraz aktywacja licencji (zakupionej lub testowej).
Instalacja_SigmaPlot14.pdf

3. Instalacja programu SigmaStat - na przykładzie starszej wersji programu SigmaPlot (wersja 11).
Instalacja_programow_Sigma.pdf
UWAGA! - alternatywnym sposobem aktywacji licencji jest opcja z wykorzystaniem klucza licencyjnego (Product Key), przedstawiona w punkcie 1. na przykładzie SigmaPlot 14.

4. Instalacja programów: PeakFit, TableCurve, Systat, w których wymagany jest numer ID komputera.
Instalacja_programow_ID.pdf
UWAGA! - alternatywnym sposobem aktywacji licencji jest opcja z wykorzystaniem klucza licencyjnego (Product Key), przedstawiona w punkcie 1. na przykładzie SigmaPlot 14.