Usprawnienia interfejsu użytkownika w SigmaPlot 15

  • Nowy i odświeżony Menedżer Wstążki  • Nowy przycisk Home - m.in. możliwość eksportu plików do wcześniejszych wersji programu (maksymalnie do SigmaPlot 11)  • Oddzielna zakładka dla makr - wbudowanych 30 makr plus możliwość tworzenia własnych  • Rozbudowana Pomoc - tematy podzielone na grupy podobnych typów  • Funkcja konfiguracji wstążek dostępna za pomocą Quick Access Tab  • Grupa Histograms w zakładce Analysis  • Nowa zakładka Tools  • Dot Density Macro - teraz dostępne w nowej zakładce Tool