MOŻLIWOŚCI WIZUALIZACYJNE


Możliwości SigmaPlot
 • Szybkie tworzenie dokładnych wykresów
 • Łatwa wizualizacja danych
 • Więcej niż 100 typów różnych wykresów 2D i 3D
 • Wsparcie dla znaków Unicode na stronie wykresów i w raportach
 • Dostosowywanie każdego szczegółu wykresów
 • Szybki wykres danych przy pomocy istniejących szablonów wykresów
 • Publikowanie wykresów
 • Wyświetlanie wysokiej jakości wykresów na stronie internetowej
 • Dostarcza narzędzia analizy danych potrzebnych do wyciągania wniosków
 • Zwiększenie produktywności przy pomocy automatyzacji
 • Automatyzacja powtarzających się złożonych poleceń
 • Wykorzystywanie w programie SigmaPlot możliwości z innych aplikacji


 • Program SigmaPlot umożliwia szybkie tworzenie dokładnych wykresów

  Przy pomocy nowego okna Własności wykresów („Graph Properties”) można wybrać kategorię własności na drzewie po lewej stronie i zmienić własności po stronie prawej. Zmiany automatycznie pojawiają się na wykresie. Jeżeli przesuniemy kursor poza panel wówczas stanie się on przeźroczysty i zobaczymy efekt naszych zmian bez opuszczania panelu. Ta procedura sprawia, że edytowanie wykresu jest szybkie i łatwe. Dzięki programowi SigmaPlot można uzyskać wysokiej jakości wykresy bez poświęcania dużej ilości czasu na ich przygotowanie. SigmaPlot współpracuje z programami Microsoft Office. Użytkownik ma więc łatwy dostęp do danych z arkuszy Microsoft Excel i może prezentować wyniki swojej pracy przy pomocy Microsoft PowerPoint.

  Interface użytkownika zawiera również wstążkę styli Microsoft Office. Interface z zakładkami powoduje, że praca z arkuszami i wykresami jest lepiej zorganizowana. Zakładki mogą być pogrupowane i ułożone w poziomym lub pionowym porządku.  Oprogramowanie graficzne, dzięki któremu wizualizacja danych jest prosta

  Użytkownik może wybrać typ wykresu, który chce stworzyć z managera narzędzi wykresu („Graph Toolbar’s”). Interaktywny kreator wykresów poprowadzi użytkownika przez każdy krok tworzenia wykresu. SigmaPlot oferuje więcej opcji do rysowania, prezentacji danych na wykresach oraz modelowania danych niż jakikolwiek inny pakiet.  Ponad 100 typów wykresów 2D i 3D

  SigmaPlot umożliwia użytkownikom tworzenie dokładnych wykresów wykorzystywanych przy najbardziej wymagających badaniach (od prostego wykresu punktowego 2D przez wykresy konturowe, po nowe wykresy radarowe i wykresy gęstości).
  Dzięki tak dużemu zbiorowi różnych typów wykresów użytkownik zawsze możne znaleźć odpowiedni wykres do prezentacji posiadanych danych.  Dostosowywanie każdego szczegółu wykresu

  SigmaPlot oferuje elastyczność w dostosowywaniu każdego szczegółu tworzonego wykresu. Można dodawać podziałki osi, standardowe lub asymetryczne słupki błędów i symbole, zmieniać kolory, czcionki itd. Podwójne kliknięcie na którykolwiek element wykresu uruchamia okno dialogowe własności wykresu („Graph Properties”)  Szybkie przedstawianie danych na wykresie za pomocą istniejących szablonów wykresów w galerii stylów wykresów

  Istnieje możliwość zapisania wszystkich atrybutów ulubionego stylu wykresu w galerii stylów wykresów. Usprawni to znacznie pracę jeśli tylko szybko wywołamy istniejący typ wykresu jaki potrzebujemy i zastosujemy jego styl do naszego obecnego zbioru danych.

 • Zapisujemy wykres z jego wszystkimi własnościami jako styl i dodajemy bitmapę do galerii
 • Nie trzeba być ekspertem, żeby stworzyć dostosowany do swoich potrzeb wykres w krótkim czasie z pomocą galerii wykresów.
 • Wybieramy obraz z galerii stylów wykresów aby szybko przedstawić dane na wykresie używając istniejącego szablonu wykresu.

 • Nie musimy koniecznie używać galerii wykresów ponieważ każdy wykres w SigmaPlot jest szablonem. W managerze notebooków można kopiować i wstawiać wykresy z jednego arkusza do drugiego i wszystkie atrybuty wykresu są zastosowane do nowych danych.


  Publikowanie wykresów

  Stworzone wykresy możemy publikować w pismach technicznych, artykułach lub gazetach przy pomocy szerokich możliwości eksportu w programie SigmaPlot. Prezentowanie i publikowanie wyników badań nigdy nie było łatwiejsze. Tworzymy dostosowany do naszych potrzeb raport przy pomocy Edytora Raportów w programie SigmaPlot.

  Tworzenie slajdów, wyświetlanie wykresów w raportach lub dodatkowo dostosowywanie wykresów w przygotowywanych pakietach. Zapisywanie grafiki do publikacji w czasopiśmie technicznym, artykule wykorzystuje szerokie możliwości opcji eksportu grafiki programu SigmaPlot. Prezentowanie i publikowanie wyników nigdy wcześniej nie było tak proste. Tworzenie własnych raportów z edytora raportów SigmaPlot lub osadzić wykresy w każdym OLE zawierającym edytory tekstu, Microsoft PowerPoint lub programy graficzne. Wystarczy kliknąć dwukrotnie wykres aby edytować bezpośrednio w dokumencie. Możliwość szybkiego przesyłania wysokiej rozdzielczości grafiki online by dzielić się z innymi. Wyświetlanie wysokiej jakości wykresów na stronie internetowej


  Prezentowanie wykresów i danych na stronie

  Możemy eksportować nasze wykresy jako wysokiej rozdzielczości, dynamiczne strony internetowe (nie tylko zwykłe pliki GIF lub JPEG). Oglądający mogą zobaczyć dane użyte do utworzenia wykresu wektorowego, powiększyć , pomniejszyć lub wydrukować obraz w dowolnej rozdzielczości bezpośrednio z przeglądarki internetowej.


  Analiza danych nigdy nie była łatwiejsza

  SigmaPlot dostarcza wszystkich podstawowych narzędzi potrzebnych do analizy danych od podstawowych statystyk do zaawansowanych matematycznych obliczeń. Klikając przycisk widok kolumny statystyk generujemy podsumowanie statystyczne zawierające przedziały ufności 95% i 99%. Z łatwością uruchamiamy t-test, regresję nieliniową i analizę wariancji ANOVA. Możemy dopasować krzywą lub narysować wykres funkcji i otrzymać raport wyników w ciągu kilku sekund.

  Poprzez integrację funkcjonalności programu SigmaStat w nowej wersji SigmaPlot - program ten oferuje obecnie prawie 50 z najczęściej stosowanych testów statystycznych w badaniach naukowych. Sugestie najodpowiedniejszego testu statystycznego są oferowane przez wbudowany Advisor.


  Używanie SigmaPlot z poziomu Microsoft Excel

  Istnieje możliwość dostępu do SigmaPlot z poziomu aktywnego arkusza Microsoft Excel. Można pominąć uciążliwe i długotrwałe przyklejanie danych dzięki uruchomieniu bezpośrednio z paska narzędziowego programu Excel kreatora wykresów programy SigmaPlot.


  Kreator Regresji

  Dopasowywanie danych jest proste z użyciem kreatora regresji w programie SigmaPlot. Kreator regresji automatycznie określa parametry początkowe, tworzy raporty statystyczne, zapisuje równania do notebooka w programie SigmaPlot i dodaje wyniki do istniejących wykresów lub tworzy nowe. Kreator regresji dokładnie dopasowuje krzywą do prawie każdego równania (do 10b zmiennych i 25 parametrów). Można nawet dodać do Kreatora regresji swoją własną krzywą dopasowania.