Mystat


Firma Systat udostępniła na potrzeby studentów bezpłatny program Mystat. Mystat stanowi uproszczoną wersję programu Systat, zawierającą metody statystyczne na poziomie licencjackim. Mystat pozwala również poczuć przedsmak pracy z programem Systat, który stanowi narzędzie bardzo rozbudowane i mocno zaawansowane.


Program Mystat można pobrać bezpłatnie po przesłaniu wypełnionego formularza, do którego przekierowanie znajduje się w dole strony.

W poniższej tabeli prezentujemy zestawienie podobieństw i różnic między programami Systat i Mystat.

Obiekty i funkcje
Systat Mystat
 Macierze
Ѵ
Χ
 Kalkulator prawdopodobieństwa 
Ѵ
Ѵ
 Generowanie losowych próbek 
Ѵ
Ѵ
 Projektowanie eksperymentów 
Ѵ
Χ
 Analiza potęgowa 
Ѵ
Ѵ
 Jednokierunkowe tabele częstotliwości 
Ѵ
Ѵ
 Podstawowe parametry statystyczne 
Ѵ
Ѵ
 Wykres  Stem-and-Leaf
Ѵ
Ѵ
 Dopasowanie dystrybuanty 
Ѵ
Ѵ
 Tabele 
Ѵ
Ѵ
 Modele logarytmiczno-liniowe 
Ѵ
Ѵ
 Testy nieparametryczne 
Ѵ
Ѵ
 Testy multinormalne 
Ѵ
Χ
 Testowanie hipotez 
Ѵ
Ѵ
 Badanie korelacji 
Ѵ
Ѵ
 Regresja
      Liniowa
            Metoda najmniejszych kwadratów 
Ѵ
Ѵ
            Bayesian 
Ѵ
Χ
            Funkcja grzbietowa 
Ѵ
Χ
      Mocna
            Metoda najmniejszych odchyleń bezwzględnych  
Ѵ
Ѵ
            Metoda M 
Ѵ
Χ
            Metoda najmniejszych median kwadratów 
Ѵ
Χ
            Metoda najmniejszych kwadratów
Ѵ
Χ
            Metoda skali
Ѵ
Χ
            Metoda rzędu
Ѵ
Χ
            Logitowa
Ѵ
Ѵ
      Probitowa
Ѵ
Ѵ
      Metodą częściowo najmniejszych kwadratów
Ѵ
Χ
      Dwustopniową metodą najmniejszych kwadratów
Ѵ
Χ
      Mieszana
Ѵ
Χ
      Metodą Smooth & Plot
Ѵ
Χ
      Nieliniowa
Ѵ
Ѵ
 Analiza wariancji
      Estymacja modelu
Ѵ
Ѵ
      Testowanie hipotez
Ѵ
Χ
      Porównywanie parami
Ѵ
Χ
 Analiza MANOVA
Ѵ
Χ
 Ogólny model liniowy 
Ѵ
Χ
 Modele mieszane 
Ѵ
Χ
 Analiza dyskryminacyjna
Ѵ
Ѵ
 Analiza skupień 
      Hierarchiczna
            Klastrowanie
Ѵ
Ѵ
            Indeksy ważności
Ѵ
Χ
            Metoda Tree-cutting
Ѵ
Χ
            Metoda kolorowania klastrów
Ѵ
Χ
      K-Klastrowanie
            Algorytm K-średnich
Ѵ
Ѵ
            Algorytm K-median
Ѵ
Χ
      Metoda drzew addytywnych
Ѵ
Ѵ
 Analiza czynnikowa
      Metoda głównych składników
Ѵ
Ѵ
      Iterowana metoda osi głównej
Ѵ
Χ
      Metoda maksymalnego prawdopodobieństwa
Ѵ
Χ
 Szeregi czasowe
Ѵ
Ѵ
 Analiza brakujących wartości
Ѵ
Χ
 Analiza jakości
Ѵ
Χ
 Analiza przetrwania
Ѵ
Χ
 Metody powierzchni odpowiedzi
Ѵ
Χ
 Analiza RAMONA
Ѵ
Χ
 Analiza koniunktury
Ѵ
Χ
 Wielowymiarowe skalowanie
Ѵ
Χ
 Percepcyjne odwzorowanie
Ѵ
Χ
 POSAC
Ѵ
Χ
 Analiza pozycji testu
Ѵ
Χ
 Analiza wykrywania sygnałów
Ѵ
Χ
 Statystyki przestrzenne
Ѵ
Χ
 Drzewa
Ѵ
Χ
 Metody Monte Carlo
Ѵ
Χ
 Analiza jakości
Ѵ
Χ