NOWOŚCI W WERSJI 12.5
Nowe funkcje i możliwości najnowszej wersji programu SigmaPlot 12 to m.in:

 • Moduł Enzyme Kinetics
 • Do najnowszej wersji programu został dołączony moduł Enzyme Kinetics, jako kolejne narzędzie na pasku menu. Moduł ten w poprzednich wersjach był oddzielną aplikacją, którą należało zakupić, aby rozszerzyć możliwości programu o analizy zawarte w tym module.

 • Styl zakładek taki jak w Microsoft Office
  Narzędzia w programie zostały pogrupowane na tematyczne zakładki, dzięki temu interfejs programu jest bardziej funkcjonalny i łatwiejszy w użyciu. Do programu zostały wprowadzone dużej rozdzielczości ikony przycisków, przedstawiające dostępne narzędzia w danej zakładce. Po naciśnięciu przycisku Alt na klawiaturze pokazują się pierwsze litery dostępnych narzędzi, które po wyborze na klawiaturze otwierają interesującą nas funkcje. Jest to pomocne dla osób korzystających ze skrótów klawiszowych zamiast kursora myszy. • Nowe właściwości przeglądarki
  Na rysunku poniżej przedstawiony jest układ struktury grupujący dane parametry (górne okno) oraz właściwości dla wybranego parametru z tej stryktury (okno poniżej). Po zaznaczeniu danego parametru w oknie Page Object w oknie Page Properties wyświetlają się jego właściwości. Po wybraniu lub zmianie właściwości danego parametru na wykresie automatycznie pojawiają się te zmiany bez konieczności potwierdzenia przyciskiem "OK" lub "zastosuj". Również styl własności danego parametru może być kopiowany i stosowany dla całej grupy, co ułatwia dopasowanie własności poszczególnych wykresów. • Ulepszenie Interfejsu użytkownika
  Nowe okno zakładek pozwala na szybki wybór interesującej nas zakładki poprzez kliknięcie na niej kursorem myszki. Na każdej zakładce odpowiadającej danemu wykresowi znajduje się informacja z jakiego arkusza danych poszczególny wykres został utworzony. Rysunek poniżej przedstawia cztery zakładki: dwie z nich są arkuszem danych, a pozostałe wykresami utworzonymi na podstawie tych danych. • Nowe narzędzie do wyświetlania kart
  Opcja grupowania kart umożliwia ustawienie poszczególnych kart na dwa sposoby. Funkcja "New Horizontal Tab Group" ustawia karty w jednym oknie w pozycji poziomej, dzięki czemu możemy porównać np. dwa wykresy ze sobą, natomiast funkcja "New Vertical Tab Group" wyświetla karty w jednym oknie w pozycji pionowej. • Mini paski narzędzi
  Teraz na wykresie pojawiają się tzw. "mini-paski" narzędzi, które umożliwiają edycje danego wykresu. Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na wykresie pojawia się mini-pasek, zawierający takie opcje jak: Wysuń obiekt na pierwszy plan, przesuń obiekt na spód, grupuj obiekty, rozdziel grupę obiektów, wstaw tekst na stronie, zmień wypełnienie obiektu, powiększ/zmniejsz obiekt. Narzędzia edycji wykresu znajdują się również na pasku menu.


 • Rozszerzenie funkcji graficznych
  Gradient kolorów może być użyty niemalże dla wszystkich obiektów zawierających obszary wypełnień i linie, dzięki czemu wykresy w prezentacjach albo na posterach będą prezentować się o wiele lepiej. Poniżej pokazany jest wykres słupkowy, w którym wypełnienie jest w kolorze szarym, natomiast w słupkach użyto gradient kolorów. • Atrybut przeźroczystości
  Atrybut przeźroczystości wypełnienia obiektu pozwala przedstawiać obiekty na wykresie w różnym stopniu przeźroczystości. Poniżej został przedstawiony rysunek z użyciem tego atrybutu, który pokazuje gradientowy rozkład przeźroczystości obiektów. W miejscach, gdzie jest większe skupienie badanego zjawiska kolor jest intensywniejszy, natomiast na obrzeżach wykresu, gdzie zaznacza się mniejsze skupienie przedmiotu badań kolor jest znacznie jaśniejszy przy prezentacji danych. • Ulepszone funkcje raportów
  W raporcie może być umieszczona tabela o zdefiniowanym przez użytkownika stylu. Dane z arkusza mogą być "kopiowane" i "wklejane" do lub z arkusza MS Excel. • Wykres radarowy
  Wykres radarowy umożliwia wizualizacje i porównanie wielu zmiennych. Nowy format danych został stworzony tak, aby umożliwić podpisanie tych zmiennych w kolumnach na poziomie arkusza programu. Program posiada 6 typów wykresów radarowych tj.: punktowy, linowy, punktowo-liniowy, wektorowy, powierzchniowy, liniowy z przedziałem błędu. Poniżej przedstawione są dwa wykresy radarowe powierzchniowe dla 35 wartości, dla których został zastosowany atrybut przeźroczystości, dzięki temu widoczne są wszystkie wartości obu powierzchni.


 • Wykres gęstości punktów
  Wykres ten pozwala na graficzną prezentacje danych w postaci gęsto rozłożonych punktów. Dane punktowe wykreślone w pozycji pionowej lub poziomej, jako histogramy są w taki sposób, aby nie nachodziły na siebie. Punkty mogą być wyświetlane pojedynczo lub jeden koło drugiego tworząc efekt kiści winogrona. Program SigmaPlot umożliwia przedstawienie wielu takich wykresów na jednym rysunku oraz porównanie ich przy pomocy dodatkowych wykresów opisowych, które zawierają: linię środkową, mediany, percentyle i wykresy skrzynkowe. Poniżej przedstawione są trzy wykresy gęstości punktów wraz z odpowiadającymi im wykresami skrzynkowymi. • i wiele innych...