NOWOŚCI WERSJI 15


Program SigmaPlot został zaprojektowany specjalnie po to, by zaspokoić potrzeby naukowców, profesjonalnych badaczy, czy inżynierów.

Dzięki wielokrotnie nagradzanemu interfejsowi i intuicyjnej technologii kreatorów, która prowadzi użytkownika krok po kroku przez proces tworzenia wykresów i analizy danych, SigmaPlot zapewnia elastyczność tworzenia atrakcyjnych wykresów i analiz statystycznych. Takich rezultatów nie można osiągnąć za pomocą podstawowego oprogramowania opartego na arkuszach kalkulacyjnych.

Najnowsza wersja programu, tj. SigmaPlot 15 została zreorganizowana, rozbudowana o nowe funkcjonalności oraz odświeżona, nie tylko w kontekście interfejsu, ale również tego, na czym opiera się program, czyli algorytmów, wykorzystywanych bibliotek, czy też kompatybilności z najnowszymi systemami operacyjnymi.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany w kontekście nowych możliwości wizualizacji danych, funkcji związanych z ich analizą, usprawnień w interfejsie oprogramowania oraz inne wybrane usprawnienia.