SigmaStat oferuje szeroką gamę zaawansowanych i łatwych w użyciu analiz statystycznych, zaprojektowanych w taki sposób, aby sprostać wymaganiom stawianym przez naukowców i inżynierów. Dzięki funkcjom zaimplementowanym w programie użytkownik w intuicyjny sposób przechodzi przez proces wyboru odpowiedniego testu, wykonania testu oraz interpretacji wyników umieszczonych w raporcie końcowym. Dodatkowo, aby ułatwić interpretację aplikacja oferuje mnogość tworzenia domyślnych oraz definiowanych przez użytkownika grafik i wykresów. Funkcje edycji w programie pozwalają dostosować wygląd raportów i wykresów. Ostateczne wyniki mogą być rozpowszechniane w wielu różnych formatach.


Przykładowe właściowości oprogramowania SigmaStat
 • ponad 50 testów statystycznych
 • intuicyjny interfejs użytkownika
 • opcja Advisor Wizard - pomoc w wyborze testu najlepiej pasującego do określonych danych
 • możliwość programowania w celu tworzenia dodatkowych procedur analizy i tworzenia niestandardowych równań
 • rozbudowane możliwości edycji wykresów, w celu zwiększenia ich jakości
 • kreator wykresów Graph Wizard
 • dodatkowe elementy interfejsu: kreator histogramów, okno dialogowe równań i regresji
 • przykładowe pliki pozwalające zrozumieć funkcje edytowania wykresów, możliwości nieliniowej regresji, czy też formaty danych
 • liczne formaty importu/eksportu wykresów, arkuszy, raportów, tekstowych


Import/eksport arkuszy tekstowych i kalkulacyjnych
 • możliwość importowania plików ASCII (separatorem może być przecinek lub inny znak wybrany przez użytkownika)
 • SigmaStat obsługuje formaty danych wejściowe Excel, SPSS, Minitab, SYSTAT oraz SAS
 • obsługiwane są pliki bazodanowe Excel oraz Access
 • import dowolnych zgodnych baz danych ODBC
 • eksport arkuszy do zwykłych lub oddzielonych przecinkami plików tekstowych
 • eksport arkuszy do plików do formatów Excel, Minitab, SYSTAT, SAS i wielu innych
 • eksport plików tekstowych do wcześniejszych wersji SigmaStat oraz SigmaPlot


Eksport wykresów
 • eksport całej lub części strony z wykresem do pliku bitmapy lub pliku grafiki wektorowej
 • możliwość określenia rozdzielczości, wysokości oraz szerokości eksportowanych grafik
 • formaty bitmapy obejmują: JPEG, GIF, PNG, BMP, TIFF-RGB, TIFF-CMYK oraz raster PDF
 • formaty wektorowe: Enhanced Metafile (EMF), Windows Metafile (WMF), EPS, wektor PDF, SVG oraz SWF
 • możliwość zapisywania grafiki w postaci strony internetowej


Arkusz danych
 • możliwość wielokrotnego wykorzystywania opcji cofnij
 • regulacja wysokości wierszy i szerokości kolumn
 • możliwość umieszczania sformatowanego tekstu w komórkach arkusza
 • dodawanie tytułu wiersza
 • formatowanie komórek i pustych kolumn
 • brak blokowania długich ciągów tekstowych oraz nazw zmiennych
 • obsługa zestawów z brakującymi danymi
 • interaktywne edytowanie tytułu kolumny
 • wspieranie etykiet tekstowych w tytułach kolumn
 • 32 miliony wierszy oraz 32 tysiące kolumn (ograniczone ze względu na dostępną pamięć)
 • sortowanie, indeksowanie i gromadzenie danych
 • transpozycja wierszy i kolumn
 • opcje: kopiuj, wklej, wytnij itp.


Raporty
 • eksport do plików w formatach: PDF, RTF oraz HTML
 • możliwość kopiowania wybranej zawartości do pliku Word w celu dalszej edycji
 • opcja „drag and drop” – przeciąganie dokumentów do raportów
 • opcja wielokrotnego cofania operacji
 • podgląd wydruku
 • obsługa obiektów osadzonych
 • kopiowanie wykresów do raportów
 • linijka ułatwiająca ustalanie marginesów
 • możliwość zmiany czcionki, rozmiaru oraz koloru tekstu
 • dodawanie list numerowanych oraz punktowanych
 • obsługa tabel
 • opcja wyrównania, wcięcia i zmiany koloru tła
 • opcja znajdź i zamień
 • opcja Explain Test Results (objaśnienie wyników testu)


Pozostałe właściwości
 • Help – obszerna pomoc online oraz dokumentacja pdf
 • pasek narzędzi szybkiego dostępu do funkcji
 • wskazówki – użyteczne informacje na temat danej funkcji programu
 • przykładowe statystyki – plik z przykładowymi danymi dla wszystkich testów statystycznych w różnych formatach
 • ochrona hasłem i audyt - ograniczenia dostępu do plików notatnika


Wymagania sprzętowe i systemowe
 • Windows XP, Windows 7, Windows 8.x, Windows Vista, Windows 10
 • Internet Explorer 8 lub nowszy
 • Office 2003 lub nowszy
 • procesor 2 GHz 32-bit (x86) lub 64-bit (x64)
 • 2 GB pamięci dla systemów 32-bit (x86)
 • 4 GB pamięci dla systemów 64-bit (x64)
 • 200 MB wolnego miejsca na dysku
 • karta graficzna 800×600 SVGA/256 Colour Display lub lepsza
 • czytnik CD-ROM