Systat jest programem do analizy statystycznej danych i ich graficznej prezentacji. Zaawansowane algorytmy realizujące obliczenia statystyczne pozwalają na uzyskiwanie dokładnych wyników w szybkim czasie na dużych zbiorach danych.



Wybrane możliwości statystyczne
 • Statystyka opisowa
 • ANOVA
 • Drzewo klasyfikacji i regresji
 • Analiza klastrowa
 • Tabele krzyżowe i miary zależności
 • Analizy zależne
 • Korelacje, różnice i podobieństwa
 • Podobieństwo analiz
 • Projektowanie eksperymentu
 • Analiza dyskryminacyjna
 • Analiza znaczników
 • Model liniowy
 • Regresja liniowa
 • Regresja mieszana
 • Regresja nieliniowa
 • Testy nieparametryczne
 • Analiza RAMONA
 • Analiza siły
 • Analiza probitów
 • Analiza przeżywalności
 • t-test średniej


Możliwości graficzne
 • Wykresy: słupkowe, liniowe, kropkowe, kołowe
 • Histogramy, wykresy zagęszczenia
 • Wykresy kwantylowe i prawdopodobieństwa
 • Prezentowanie danych statystycznych na mapach
 • GraphExpress
 • Wykresy rozproszenia i macierze wykresów rozproszenia


Ważniejsze własności
 • Import danych z plików typu ASCII, Excel, SAS, SPSS, ODBC, BMDP, dBASE, ArcView, StatView, Stata, Statistica, JMP, Minitab oraz S-Plus
 • Eksport danych do plików rtf i HTML
 • Wykorzystanie do 32000 zmiennych
 • Operacje matematyczne i logiczne na danych
 • Opcje ustawiania strony, wydruku, stopki, nagłówka
 • Własny język komend, definiowanie nowych poleceń
 • Definiowanie indywidualnego środowiska pracy


Wymagania systemowe
 • Microsoft Windows Vista, XP, Windows 7, 8.x i 10
 • procesor 1 GHz 32-bit (x86) lub 64-bit (x64)
 • zalecane 1 GB pamięci systemowej
 • min. 100 MB dostępnej przestrzeni na dysku twardym komputera
 • czytnik CD-ROM
 • karta graficzna i monitor 800×600 SVGA/256 Color Display lub lepsze
 • Internet Explorer 7 lub nowszy