Table Curve 3D jest szybkim, optymalizowanym programem do dopasowywania funkcji dwóch zmiennych do danych. Posiada bogaty zbiór funkcji wbudowanych, podzielonych na kategorie. Podział ten pozwala na dopasowanie tylko wybranej kategorii funkcji. Umożliwia również tworzenie bibliotek użytkownika. Biblioteka użytkownika może zawierać do 15 modeli (funkcji).

Główne własności programu
  • Ponad 1500 modeli funkcji
  • Możliwość tworzenia własnych bibliotek
  • Wybór wskaźnika dopasowania
  • Generowanie kodu źródłowego dopasowanej funkcji w C, Fortranie, Basicu i Pascalu
  • Możliwości pełnej ingerencji w parametry wykresu
Import danych

TableCurve 3D pozwala na import danych z formatów: ASCII, Lutus 1-2-3, Excel, Quattro Pro, SigmaPlot, SPSS Window, dBase oraz DIF.

Eksport danych

TableCurve 3D pozwala na eksport danych do formatów: ASCII, Lutus 1-2-3, Excel, Quattro Pro oraz SigmaPlot. Tworzone wykresy mogą być bezpośrednio przenoszone do aplikacji via schowek (clipboard) w fromatach BMP, WMF oraz DIB.

Modele

TableCurve 3D posiada trzy główne klasy modeli (wielomianowe, wymierne oraz nieliniowe). Dokonuje dopasowania każdej dostępnej w aktualnej bibliotece funkcji oraz szereguje je wg najlepszej wartości wybranego wskaźnika dopasowania. Obliczane są wszyskie wskaźniki jakości, a dopasowane funkcje są jedynie sortowane wg wybranego przez użytkownika wskaźnika. Lista najlepszych kandydatów dostępna jest w każdej chwili. Program umożliwia szybkie przeszeregowanie listy wg wybranego wskażnika oraz podanie tylko tych funkcji, które należą do danej klasy.

Wykres

TableCurve 3D pozwala na wykonanie wykresu dla danego zbioru danych wraz z dopasowaną powierzchnią. Umożliwia dobór wszelkich aspektów wykresu, łaczenie z punktem widzenia i perspektywą. Do wykresu dołączane są: nazwa i rówanie modelu oraz statystyczne wskaźniki dopasowania. Program umożliwia wykonanie własnego projektu nagłówka wykresu. Pozwala na dodanie wykresu konturowego nad lub pod dopasowaną powierzchnią.


Wymagania sprzętowe
  • Windows 10, 8.x, 7, Windows Vista, 95, 98, NT and XP (32 bit)
  • 33mhz lub więcej CPU
  • procesor PentiumTM lub kompatybilny
  • 8 MB RAM (rekomendowane 12 MB)
  • 5 MB wolnego miejsca na dysku twardym