Wsparcie techniczne ze strony firmy Gambit Centrum Oprogramowania i Szkoleń Sp.z o.o. udzielane jest wyłącznie legalnym użytkownikom oprogramowania. Firma udziela pomocy technicznej wszystkim polskim użytkownikom oprogramowania firmy SYSTAT Software Inc.

Zasady ogólne
  • Firma Gambit udziela wsparcia technicznego tylko legalnym użytkownikom produktów firmy SYSTAT Software Inc.
  • Osoba zwracająca się o pomoc techniczną zobowiązana jest udokumentować legalność posiadanej licencji.
  • Problem należy zgłosić na stronie naszego serwisu technicznego www.gambit.net.pl/serwis. Wszelka korespondencja w kwestiach problemów technicznych prowadzona jest poprzez ten serwis.
  • W zgłoszeniu usterki lub problemu należy podać następujące informacje:
    • nazwę programu, numer wersji, środowisko pracy
    • numer licencji i dane zarejestrowanego użytkownika
    • szczegółowy opis problemu wraz z załącznikami pojawiających się komunikatów