Czym jest program UN‑SCAN‑IT?

Czy kiedykolwiek musiałeś określać współrzędne na wydrukowanym wykresie, porównywać dwa różne wykresy, przy użyciu różnych technik szukać wierzchołków grafu lub klikać na każdy punkt, żeby określić jego współrzędne? Jeśli tak, UN-SCAN-IT będzie dla Ciebie szybkim i łatwym rozwiązaniem!

Jest to program, który służy do konwertowania obrazów wykresów do dyskretnego układu współrzędnych. UN-SCAN-IT współpracuje z większością formatów w jakich znajdują się obrazy (np. .tiff, .jpg, .gif, .bmp) pochodzące z dowolnego skanera, aparatu cyfrowego lub innego źródła danych graficznych. W ten sposób można zdigitalizować wykresy pochodzące np. z drukowanych publikacji czy wydruków z aparatury badawczej. Dodatkowo program UN-SCAN-IT zawiera szereg narzędzi do obróbki wykresów: wygładzania, skalowania, łączenia powierzchni pików, czy liczenia pochodnych. Dane pochodzące z wykresu przedstawiane są w formie tabelarycznej. Dzięki temu, można je łatwo eksportować do innych programów, np. arkuszy kalkulacyjnych.


Program UN-SCAN-IT umożliwia:
  • analizowanie wykresów zrobionych w różnej skali w celu ich porównania
  • przetwarzanie starych wykresów w celu porównania z nowymi danymi
  • przygotowywanie grafiki w dobrej jakości i formacie odpowiednim do publikacji
  • analizowanie i magazynowanie kopii w cyfrowej formie
  • zapisywanie i eksportowanie danych do arkuszy kalkulacyjnych i innych programów służących do analizy i prezentacji danych