Czym jest program UN‑SCAN‑IT gel?


Czy kiedykolwiek musiałeś określać natężenie i rozmieszczenie ścieżek lub prążków na elektroforegramach, porównywać dwie próbki domowymi metodami albo czekać w długiej kolejce do drogiego densytometru? Jeśli tak, UN-SCAN-IT gel będzie dla Ciebie odpowiednim, niedrogim i łatwym rozwiązaniem.

To intuicyjne i łatwe w obsłudze oprogramowanie do analizy wyników elektroforezy, chromatografii, dot blot itp. UN-SCAN-IT zamieni Twój skaner w densytometr oraz pozwoli Ci na automatyczną i dokładną analizę otrzymanych obrazów. Program współpracuje z większością formatów, w których zapisywane są obrazy (np. .tiff, .jpg, .gif, .bmp) pochodzących z dowolnego skanera, aparatu cyfrowego lub innego cyfrowego nośnika danych graficznych.

UN-SCAN-IT gel potrafi analizować wyniki badań przeprowadzonych metodami takimi jak:

  • Western Blot,
  • elektroforeza w żelu agarozowym (Agarose gel),
  • reakcja łańcuchowa polimerazy (PCR gel),
  • cienkowarstwowa chromatografia cieczowa (TLC),

Ponadto, oprócz narzędzi służących do analiz chemicznych, UN-SCAN-IT gel posiada wszystkie możliwości programu UN-SCAN-IT.