Jak działa program UN‑SCAN‑IT?

Podstawową funkcją programu jest konwertowanie wykresów graficznych do danych liczbowych. Program zwraca dane w postaci tabeli z wartościami dla zmiennej niezależnej (X) i zmiennej zależnej (Y). Wartości zmiennych ustalane są na podstawie wprowadzenia wartości minimalnych i maksymalnych na osiach.


Praca z programem sprowadza się do wykonania czterech prostych czynności: