Możliwości najnowszej wersji programu UN-SCAN-IT

UN-SCAN-IT pomaga w pracy naukowej, która wiąże się z codzienną analizą specjalistycznych wykresów. Często z powodu braku dostępu do danych eksperymentalnych analiza jest utrudniona. Niemożliwe wówczas staje się dokładne określenie współrzędnych punktów, porównywanie odmiennie przeskalowanych wykresów czy też dopasowywanie krzywych teoretycznych, mając do dyspozycji jedynie wykres w formie wydruku. Program UN-SCAN-IT pozwala na analizę wykresów zapisanych w formie graficznej, konwertując je do postaci cyfrowej, co ułatwia dalszą analizę komputerową. Umożliwia wygładzanie, przeskalowywanie, liczenie pochodnych, a także eksport danych do innych programów np. arkuszy kalkulacyjnych.


Wczytywanie danych

Wczytywany obraz może pochodzić z dowolnego skanera, aparatu cyfrowego lub innego cyfrowego nośnika danych graficznych. UN-SCAN-IT umożliwia:

 • korzystanie z przykładowych grafik, które pomagają w ustawianiu parametrów oraz nauce obsługi programu
 • rozpoznawanie obrazów z rozszerzeniem .tiff, .jpg, .bmp, .png, .gif, .tga, .pcx, itp.
 • analizowanie obrazów czarno-białych i kolorowych
 • zapamiętywanie ustawienia ikon wczytywania wykresu, szczególnie przydatne przy skanowaniu danych z podobnych wykresów
 • nawet ośmiokrotne powiększenie ekranu analizy w celu dokładniejszego zaznaczenia obszarów analizy
 • umożliwia pracę w trzech trybach: ręcznym, półautomatycznym i automatycznym
  • tryb automatyczny – stosowany dla wykresów w postaci widm, chromatogramów, termogramów, itp.,
  • tryb pół-automatyczny – przeznaczony do wykresów, które posiadają przecinające się krzywe, ponieważ program zatrzymuje się w przypadku natknięcia się na przecinające się linie, by użytkownik wskazał mu dalszą drogę lub automatycznie zakłada dalszy przebieg wykresu
  • tryb ręczny – wielopunktowa ręczna dyskretyzacja polegająca na ręcznym śledzeniu wykresu przy użyciu myszki
 • skanowanie wykresów rozproszonych i rysunków, za pomocą trybu skanowania rastrowego

Przetwarzanie wykresu

UN-SCAN-IT konwertuje obrazy wykresów do dyskretnego układu współrzędnych umożliwiając wybór trybu i parametrów skanowania.


Program UN-SCAN-IT został bogato wyposażony w funkcje usprawniające przetwarzanie różnych rodzajów wykresów. Umożliwia między innymi:

 • przetwarzanie wykresów liniowych, przecinających się, przerywanych, cyklicznych, izolinii, wykresów słupkowych oraz punktowych
 • rozpoznawanie symboli
 • analizowanie kartezjańskiego oraz biegunowego układu współrzędnych
 • użycie filtru siatki - narzędzie ignoruje linie poziome i pionowe uznając je za siatkę wykresu
 • skanowanie linii przerywanych - program automatycznie zakłada położenie asymptot jeśli są one zaznaczone linią przerywaną
 • pełną kontrolę nad skalą obrazu - wyświetlanie głównego ekranu może być ustawione na proporcje skanowanego wykresu, aby uniknąć efektu rozciągania
 • przetwarzanie do 10 000 punktów na minutę,
 • wykonywanie skalowania liniowego i logarytmicznego

Edytowanie i analizowanie wyników

Otrzymane wyniki można poddać dalszej edycji i analizie za pomocą funkcji programu UN-SCAN-IT, takich jak:

 • edytowanie poszczególnych punktów oraz wstawianie dodatkowych punktów
 • usuwanie niepotrzebnych punktów lub wymazywanie części wykresu
 • wygładzanie wykresów
 • korygowanie przechylenia wykresu
 • dostosowanie grubości linii wykresu
 • całkowanie zaznaczonych obszarów pod wykresem
 • sortowanie danych malejąco lub rosnąco
 • rozszerzanie wybranej części wykresu na całe okno
 • dostosowanie odstępów na osi X, które umożliwia wyznaczenie wartości funkcji w dokładnych odstępach zdefiniowanych przez użytkownika, użyteczne podczas nakładania wielu funkcji na jednym wykresie
 • liczenie pierwszej lub drugiej pochodnej funkcji
 • wyznaczanie linii regresji metodą najmniejszych kwadratów

Zapisywanie wyników

Oprócz informacji zobrazowanych na wykresie, wszystkie dane liczbowe zgromadzone są w tabeli, dzięki temu UN-SCAN-IT daje możliwość:

 • zapisywania dany w formacie, który może być później importowany przez inne programy do analizy danych np. arkusze kalkulacyjne
 • zapisywania obrazów w schowku z możliwością wklejania ich do prezentacji lub programów graficznych

Pomoc

Narzędzia pomocy umieszczone są obok narzędzi analizy. Oprócz tego UN-SCAN-IT zawiera pomocny podręcznik po programie, który za pomocą teksu i grafiki opisuje poszczególne funkcje programu, udzielając cennych wskazówek użytkownikowi.