Możliwości najnowszej wersji programu UN-SCAN-IT gel

UN-SCAN-IT gel pozwala na zautomatyzowanie pracy w laboratorium, skracając czas analizy. Jednocześnie zwiększa dokładność badań i ich odtwarzalność. Dzięki temu wyniki stają się bardziej obiektywne i wiarygodne, a ich kopie zapisane w formie elektronicznej. UN-SCAN-IT gel pomaga zapewnić jakość badań zgodną z Dobrą Praktyką Laboratoryjną.

Wczytywanie danych

Dane w postaci obrazu mogą pochodzić z dowolnego skanera, aparatu cyfrowego lub innego cyfrowego nośnika danych graficznych. UN-SCAN-IT gel umożliwia:

 • rozpoznawanie obrazów z rozszerzeniem .tiff, .jpg, .bmp, .png, .gif, .tga, .pcx, itp.
 • analizowanie obrazów czarno-białych i kolorowych
 • kalibracja skali intensywności barw dla lepszej odtwarzalności badań
 • zaznaczanie i podpisywanie do 1000 ścieżek, pojedynczych pasm lub plam na każdym obrazie
 • zapamiętywanie ustawienia zaznaczeń na obrazie, szczególnie przydatne podczas skanowania podobnych analiz
 • nawet ośmiokrotne powiększenie ekranu analizy w celu dokładniejszego zaznaczenia obszarów analizy
 • mierzenie szerokości pasm i odległości między nimi
 • wybór trybu pracy dostosowany do analizowanego obrazu:


Przetwarzanie i edytowanie wyników

Wynikiem analizy obrazu jest wykres zależności gęstości optycznej od położenia. Gęstość optyczna związana jest z intensywnością barwy i wyznaczana jest na podstawie sumy pikseli w danym punkcie. Kolejne punkty układają się w piki, a każdy pik przedstawia kolejne pasmo w ścieżce. Zatem im bardziej intensywne zaczernienie tym wyższy pik, a im większe pasmo tym szerszy pik. Na podstawie tych parametrów UN-SCAN-IT gel oblicza całkowitą sumę pikseli w danym paśmie. Dane można przetwarzać i edytować wykorzystując funkcje programu:

 • wybór szybkości przetwarzania obrazu (standard / turbo)
 • automatyczne znajdowanie pików
 • dodawanie / usuwanie pików
 • rozdzielanie pików z wykorzystaniem rozkładu Gaussa
 • edytowanie linii bazowej
 • tworzenie krzywych kalibracyjnych dla stężenia lub masy cząsteczkowej na podstawie minimum dwóch wartości podanych przez użytkownika

Zapisywanie wyników

Oprócz informacji zobrazowanych na wykresie, wszystkie dane liczbowe zgromadzone są w tabeli, dzięki temu UN-SCAN-IT gel daje możliwość:

 • zapisywania dany w formacie, który może być później importowany przez inne programy do analizy danych np. arkusze kalkulacyjne
 • zapisywania obrazów w schowku z możliwością wklejania ich do prezentacji lub programów graficznych

Pomoc

Narzędzia pomocy umieszczone są obok narzędzi pomiaru oraz analizy. Oprócz tego UN-SCAN-IT gel zawiera pomocny podręcznik po programie, który za pomocą teksu i grafiki opisuje poszczególne funkcje programu, udzielając cennych wskazówek użytkownikowi.


Funkcje UN-SCAN-IT

Program UN-SCAN-IT gel zawiera wszystkie funkcje dostępne w programie UN-SCAN-IT.