Praca z programem UN-SCAN-IT gel w formie zrzutów ekranu
Wybierz opcję "Digitize gel"

Załaduj plik z grafiką (.jpg, .png, .bmp, .tiff, itp.)

Wybierz tryb skanowania

Wybierz opcje skanowania

Zaznacz ścieżki i rozpocznij analizę

Program dokona analizy ilościowej

Program wyświetli cyfrowe wyniki skanowania

Eksportuj dane do arkusza kalkulacyjnego

Utwórz krzywą kalibracyjną dla stężenia
lub masy cząsteczkowej