AquiferTest

Nowa wersja - AquiferTest 13.0

AquiferTest jest nowoczesnym technologicznie programem do analizy graficznej oraz tworzenia sprawozdań dotyczących testów próbnego pompowania. Program ten posiada wszystkie narzędzia niezbędne do szybkiego i łatwego obliczenia właściwości hydraulicznych warstwy wodonośnej.Dostępne są dwa poziomy funkcjonalności programu:
 • AquiferTest
 • AquiferTest Pro

Pakiet AquiferTest Pro dostarcza dodatkowych narzędzi, usprawniających analizy warstw wodonośnych.Możliwości:
 • Graficzna analiza testów próbnego pompowania i danych z testu typu slug
 • Obliczanie własności hydraulicznych warstwy wodonośnej
 • Przewidywanie obniżenia poziomu wody w warstwie wodonośnej w wyniku pompowania studni
 • Wykresy diagnostyczne i wtórne analizy, umożliwiające określenie parametrów warstwy wodonośnej z danych testowych
 • Automatycznie generowane, profesjonalne raporty z analiz
 • Duża ilość samouczków, ułatwiających rozpoczecie pracy z programem

Zastosowanie:
 • Optymalizacja planu przyszłej lokalizacji studni pompowania wody
 • Efektywne określanie proporcji i okresu pompowania
 • Projektowanie studni ujmujących wodę
 • Tworzenie map izoliniowych prezentujących depresję zwierciadła wody w wyniku pompowania (tylko w pakiecie AquiferTest Pro)Porównanie pakietów AquiferTest i AquiferTest Pro:

Możliwości AquiferTest AquiferTest Pro
Analiza testów próbnego pompowania
Analiza testów typu slug
Całkowita lub częściowa penetracja studni
Pompowanie jednej lub kilku studni
Izotropowa lub anizotropowa warstwa wodonośna
Warstwy ograniczone przez bariery lub granice zasilania
Stałe lub zmienne tempo pompowania
Parametry studni
Wydajność studni
Przepływ w ośrodku szczelinowatym
Rysowanie studni na mapie bazowej
Analiza testu Dagana
Wykresy wydajności studni
Wykresy diagnostyczne zmiennych przepływu
Tworzenie mapy izoliniowej depresji zwierciadła wody na mapie terenu
Efekty trendu/poprawka barometryczna
Wtórne wygładzanie
Studnie horyzontalne
Efekt przyścienny
Test Lugeona (Test Packera)
Analiza Neuman-Witherspoon'a
Analiza wielu warstw wodonośnych
Gradienty regionalne
Linie prądu


Wymagania sprzętowe:
 • Windows 10,11 (Professional, Enterprise)
 • Procesor: 64-bit
 • minimum 4 GB pamięci RAM lub więcej
 • minimum 250 MB wolnego miejsca na dysku twardym
 • karta sieciowa (wymagana w celu udzielenia licencji)