Hydro GeoAnalyst

Nowości w wersji Hydro GeoAnalyst 12.0 oraz Hydro GeoAnalyst Plus 12.0

Program Hydro GeoAnalyst jest kompleksowym środowiskiem zarządzania danymi hydrogeologicznymi i ich wizualizacją. Pakiet integruje w sobie proste w użyciu narzędzia analizy i raportowania danych z nowoczesnymi technologiami ich gromadzenia.

Program służy przede wszystkim do gromadzenia i zarządzania nieograniczonymi zbiorami danych hydrogeologicznych. Dane zaimportowane do programu mogą być w dowolny sposób analizowane i wizualizowane w postaci przekrojów geologicznych, profili wiertniczych, map konturowych i tematycznych, a efektem końcowym może być raport.


Możliwości:
 • Zarządzanie nieograniczonym zbiorem danych
 • Tworzenie map w technologii GIS oraz map konturowych i tematycznych
 • Tworzenie przekrojów geologicznych
 • Trójwymiarowa wizualizacja i animacja map, przekrojów geologicznych, otworów wiertniczych, studni
 • Tworzenie szczegółowych raportów
 • Wyświetlanie danych projektowych w trójwymiarze przy użyciu funkcji Scene Viewer. Funkcja wspomaga wyświetlanie niestandardowych (innych niż pionowych) otworów.
 • Walidacja danych terenowych z szablonami EDD za pomocą modułu Quick Checker

Zastosowanie:
 • Zarządzanie danymi monitoringu wód podziemnych
 • Zarządzanie danymi dotyczącymi konstrukcji studni
 • Analiza danych z otworów wiertniczych
 • Interpretacja danych geologicznych i hydrogeologicznych
 • Przygotowywanie szczegółowych zestawień danych z otworów wiertniczych (litologii, badań geofizycznych itp.
 • Wizualizacja i raportowanie rozkładu przestrzennego parametrów jakości wody
 • Tworzenie map i raportów opisujących rozciągłość warstw wodonośnych i formacji geologicznych

Hydro GeoAnalyst - szczegóły

Zarządzanie projektem i danymi
Do programu można wczytać dane z zakresu ochrony środowiska, hydrologii, geologii, ekologii i inne. Program pozwala na tworzenie nieograniczonych baz danych (o dowolnej wielkości, dowolnej strukturze i o różnych systemach współrzędnych).

Kreator zapytań/kwerend
Program Hydro GeoAnalyst posiada zestaw narzędzi umożliwiających tworzenie zapytań do bazy przy użyciu standardowego języka SQL.

Edytor przekrojów
Pakiet zawiera narzędzia umożliwiające tworzenie przekrojów geologicznych i hydrogeologicznych.

Profile otworów wiertniczych lub studni
Wbudowane narzędzia pozwalają na projektowanie i tworzenie profesjonalnych profili otworów wiertniczych i sprawozdań dotyczących konstrukcji studni. Lepszą wydajność podczas pracy z ogromnymi zestawami danych zapewnia nowy moduł Well Profile. Zastąpił on funkcję Borehole Log Plotter (BHLP), umożliwia dodatkowo wyświetlanie niestandardowych otworów poprzez automatyczne obliczanie prawdziwej głębokości pionowej oparte na wartościach inklinacji.

2D i 3D wizualizacja
Program umożliwia tworzenie dwu i trójwymiarowych przekrojów geologicznych, wizualizacje modeli przepływu wód podziemnych, otworów wiertniczych, studni itp.

Wizualizacja danych (GIS)
Pakiet pozwala tworzyć mapy w standardzie GIS oraz na późniejszą ich edycję.
Do programu mogą być wczytane mapy bazowe.
HGA umożliwia tworzenie map konturowych oraz map tematycznych (mapy słupkowe lub kołowe).

Tworzenie raportów
Po przeprowadzonej analizie i wizualizacji danych można przygotować szczegółowy raport wykorzystując tabele, mapy i wykresy.


Wymagania sprzętowe i systemowe:
 • Windows 10,11 Professional lub Enterprise
 • minimum 8 GB pamięci RAM
 • procesor: 32-bit lub 64-bit
 • minimum 1 GB wolnego miejsca na dysku twardym
 • zainstalowany Microsoft .NET Framework 4.7 lub nowszy
 • Microsoft Visual Studio C++ 2005 Redistributable
 • karta sieciowa (dla licencji soft-key)
 • SQL Server (Express lub nowszy) 2008 R2 lub nowszy
 • SQL Server Localdb 2014 dla projektów lokalnych