Nowości w AquaChem 10.0


Wersja 10.0 programu AquaChem wprowadza dodatkowe usprawnienia w programie, w tym nowe przydatne narzędzia.

Moduł MapViewer

Nowa wersja programu zawiera moduł MapViewer, który pozwala na wyświetlanie map prezentujących lokalizacje poboru próbek wraz z powiązanymi wynikami badań. Zapewnia on możliwość tworzenia map tematycznych, które mogą uwzględniać różne kategorie lokalizacji, proporcjonalnie skalowane i kolorowane symbole oraz różnego rodzaju wykresy. Moduł daje również możliwość importowania własnych map bazowych (w formatach TIF, BMP i JPG) i innych danych przestrzennych (w plikach shapefile).

Zestawy wykresów

Zestawy wykresów uwzględniają obecnie nowości:

  • Nowy widok graficznego interfejsu edytora eksportu. Ten typ widoku pozwala w łatwy sposób dobrać ustawienia eksportu wykresów do zewnętrznych grafik, lub szablonów dzięki ustawieniom zaprezentowanym w interfejsie graficznym. Istnieje możliwość wyboru spośród standardowych rozmiarów stron lub dobrania własnych wymiarów.
  • Wykresy mogą korzystać z zaznaczonych w danym momencie zestawów próbek jako źródła danych, co pozwala na osiągnięcie jeszcze bardziej interaktywnych wizualizacji.
  • Wykresy prostokątne (takie jak: skrzynkowe, podsumowania detekcji, histogramy, wykresy prawdopodobnieństwa, szeregi czasowe) mogą być teraz rozciągane aby wypełnić całą komórkę przeznaczoną na zestaw wykresów. Ponadto, prawy i dolny panel wykresu Durova może być skalowany.
  • Osie na wykresach prostokątnych mogą być rotowane
  • Niestandardowe linie wykresu, mogą być obecnie dynamicznie powiązane z wykresem jakości wód oraz możliwe jest określenie wartości odcięcia wykresu

Inne usprawnienia:

  • Wprowadzenie przeglądarki analiz próbek - pozwala w szybki sposób przeanalizować listę wyników i powiązanych z nimi metadanych dla wskazanych miejsc poboru próbek, lub próbek. Przeglądarka pozwala na używanie typowych dla programu AquaChem narzędzi przetwarzania danych.
  • Raporty z obsługą makr: możliwe jest obecnie eksportowanie szablonów wspierających formaty obsługujące makra (.docm, .xlsm, .pptm). Pozwala to na automatyzację budowania bardziej zaawansowanych raportów.
  • Możliwość tworzenia grup parametrów opartych o pole w tabeli danych dla zestawu próbek
  • Dopuszczenie specyfikacji własnych pól zawierających daty, podczas importu danych