Nowości w AquaChem 11.0


Wersja 11.0 programu AquaChem wprowadza dodatkowe usprawnienia w programie, w tym nowe przydatne narzędzia.

Zestawy wykresów

Zestawy wykresów zostały rozszerzone o następujące nowości:

 • Wykresy wieloparametrowe
  Możliwość dodawania wielu parametrów do wykresów pudełkowego (Box and Whisker Plot), rozrzutu (Scatter Plot) oraz szeregów czasowych (Time Series Plot).
 • Osie drugorzędowe
  Dodawanie osi drugorzędowej do wykresu rozrzutu oraz wykresu szeregów czasowych.
 • Diagram Pipera
  W parametrach diagramu Pipera uwzględniono możliwość skonfigurowania takiego ustawienia, aby symbole w części diamentowej wykresu były proporcjonalne do wybranego parametru, takiego jak TDS lub przewodnictwo.

 • Symbole niewykrywalne
 • Symbole punktów danych na wykresach z niewykrywanymi flagami kontroli jakości mogą być automatycznie nadpisywane, aby oznaczyć stan niewykrywania

 • Edytor symboli
 • Symbole punktów danych na wykresach z niewykrywanymi flagami kontroli jakości mogą być automatycznie nadpisywane, aby oznaczyć stan niewykrywania

 • Interaktywny wybór wielokrotny
 • Możliwość wyboru wielu punktów danych, które pojawią się zarówno na liście próbek, jak i na aktywnych mapach.
 • Ustawienia
 • Ustawienia osi dla wykresów zostały uporządkowane w logiczne i składne grupy.

Zarządzanie danymi


 • Niestandardowe pola obliczeniowe i parametry
  Nowa wersja programu pozwala określić pole próbki lub parametr jako aktywne obliczenie w managerze szkiców i wstawiać wartości dla wybranych próbek na podstawie wyrażenia matematycznego, które może zawierać parametry (z konwersją jednostek) lub gotowe funkcje.

 • Obsługa parametrów
  W programie wprowadzone zostało automatyczne dodawanie listy parametrów na podstawie ich nazwy albo numeru CAS (przed lub podczas importu) z listy substancji chemicznych. Umożliwiono też automatyczne usuwanie parametrów, które nie dotyczą pomiarów wykonywanych przy danym projekcie. Obie te funkcje znacznie usprawniają automatyzację zarządzania parametrami.

 • Tworzenie zestawu próbek
  Funkcjonalność programu rozszerzono o możliwość dodania warunku dla zestawu próbek w oparciu o przekroczenie dowolnego parametru w określonej ich grupie.

 • Inne usprawnienia


  • Import
   Poprawiona wydajność podczas importowania większych projektów z AquaChem 2014.
  • Typy danych ciągów
   Możliwość ustawienia dowolnej długości pola danych ciągów.
  • Obsługa dat międzynarodowych
   Importowanie danych obsługuje międzynarodowe formaty dat.