Wybrane nowości w AquiferTest 10.0

 • Pobieranie map podkładowych*

  • Dla projektów korzystających ze współrzędnych UTM wprowadzona została możliwość pobrania map podkładowych dostępnych online. Poprzez wskazanie serwisu i konfigurację połączenia, można pobierać rastrowe kafelki mapowe z darmowych serwerów takich jak Open Street Map, lub serwerów komercyjnych firm ESRI, Bing, lub Google (korzystanie z serwerów komercyjnych wymaga posiadania odpowiednich kluczy API).

   * Dostępne w wersji AquiferTest PRO

   Wczytanie mapy podkładowej z serwisu Open Street Map
 • Testy próbnego pompowania ze zmienną wydajnością

  • Możliwe jest teraz określenie oddzielnych wartości parametrów ekstrapolacji (odstępu czasowego i liczby pomierzonych wartości) dla testów pompowania ze zmienną wydajnością.
   Dobór parametrów obliczania depresji poziomu zwierciadła wód podziemnych w wyniku próbnego pompowania
 • Wyszukiwanie danych na podstawie zdjęć

  • Nowa funkcja wyszukiwania wpisów w tabeli z danymi o otworach. Funkcja umożliwia "przeciągnięcie" do tabeli zdjęcia wykonanego w terenie i wyszukanie w tabeli określonego otworu na podstawie lokalizacji pobranej z danych lokalizacyjnych zdjęcia wykonanego telefonem z włączoną geolokalizacją.
   Automatyczne wyszukiwanie na podstawie metadanych zdjęcia