Wybrane nowości w AquiferTest 11.0

 • Przebudowany komponent wykresów

  Komponent wykresów w AquiferTest został przeprojektowany w celu zwiększenia wydajności i zawiera uproszczony pasek narzędzi. Umożliwiono również użycie kółka myszy do powiększania (w górę / w dół) lub przesuwania (kliknij i przeciągnij) na wykresie.
  Nowy komponent tworzenia wykresów
  • Przesunięcie
   Aby przesuwać wykres, kliknij środkowym przyciskiem myszy i przeciągnij.
  • Powiększanie
   Aby powiększyć wykres, umieść wskaźnik myszy na wykresie w środku obszaru i przewiń kółko myszy w dół: wykres powiększy się w kierunku położenia wskaźnika myszy, zawężając zakresy osi X i Y.
  • Pomniejszanie
   Aby pomniejszyć wykres, umieść wskaźnik myszy na wykresie w środku obszaru i przewiń kółko myszy w górę: wykres pomniejszy się od położenia wskaźnika myszy, poszerzając zakresy osi X i Y.
  • Reset poziomu powiększenia/Granic osi
   Aby zresetować poziom powiększenia/granice osi wykresu do zakresu domyślnego, kliknij przycisk Autoscale na wykresie zakładki Analysis lub opuść widok i wróć na poziomy Discharge i Water.
  • Informacje o punkcie danych
   Aby zobaczyć współrzędne X i Y punktu danych na wykresie, należy umieścić wskaźnik myszy nad żądanym punktem, aby uzyskać podpowiedź z wartościami X i Y. Można także kliknąć kartę lewym przyciskiem myszy, a jeśli w obszarze roboczym istnieje powiązana tabela danych, zostanie wybrany rekord odpowiadający klikniętemu punktowi danych.