Nowości w AquiferTest 2014.1

W lutym 2014 roku pojawiła się najnowsza wersja oprogramowania AquiferTest Pro udostępniająca użytkownikom nową metodę testowania zwaną Lugeon Test (Packer Test). Jest to standardowa metoda używana w przemyśle do szacowania przewodności hydraulicznej spękanych formacji skalnych.

Wśród nowości wyróżnić należy również:
 • Przyspieszenie interpretacji danych przy użyciu wykresów diagnostycznych
  AquiferTest Pro 2014.1 oferuje dwa nowe wykresy diagnostyczne (Diagramy Lugeon'a oraz diagramy przepływu kontra ciśnienie) pomagające identyfikować podobne zachowania we frakcjach spękanych. Wystarczy wybrać wykres najbardziej pasujący do posiadanych danych a program AquiferTest automatycznie wybierze odpowiednie wartości wskaźnika Lugeon'a

 • Łatwe wprowadzanie danych wejściowych
  Elastyczny i intuicyjny interfers programu AquiferTest ułatwia wprowadzenie danych wejściowych. Wystarczy wprowadzić odczyty liczników przepływu lub skopiować i wkleić dane z arkuszy kalkulacyjnych, a program automatycznie obliczy średnią prędkość przepływu, wartości przewodności i wartości Lugeon'a.

 • Efektywne przekazywanie wyników
  Program AquiferTest usprawnia analizę danych poprzez tworzenie automatycznych raportów, które obejmują dane wejściowe, geometrie otworu wiertniczego, konfigurację urządzeń pomiarowych, wyniki testowania, analizę testu Lugeon'a i diagramów interpretacyjnych.
  AquiferTest posiada predefiniowane szablony raportów, które mogą być dostosowywane do potrzeb projektu. Raporty te można następnie eksportować do formatu Adobe PDF lub drukować.
  Przykład raportu programu AquiferTest 2014.1.

 • Zwiększona dokładność i eliminacja błędów
  Program AquiferTest Pro eliminuje błędy wynikające z ręcznych obliczeń i przeliczania jednostek.
  Wszystkie obliczenia w programie wykonywane są automatycznie, co pozwala użytkownikowi skupić się jedynie na analizie i interpretacji wyników.

 • Zwiększone zaufanie do wyników testowania
  AquiferTest Pro pozwala łatwo tworzyć i porównywać wiele interpretacji testów Lugeon'a dla lepszego zrozumienia właściwości skał i zwiększenia niezawodności danych testowych.

 • Film prezentujący analizę testów Lugeon'a w AquiferTest Pro 2014.1