Nowości w AquiferTest 2015.1

AquiferTest 2015.1 posiada całkiem nowy wygląd oraz zapewnia dostęp do funkcji, które pozwalają na analizę szerszego zakresu warunków testu. Oprogramowanie udostępnia możliwość aktywnego wglądu do wyników badań oraz łatwej analizy danych pochodzących z testów pompowań i slug.

Wprowadzone nowości:
  • Analiza testu Dagana - służy do oznaczania przewodności hydraulicznej swobodnej warstwy wodonośnej, w przypadku gdy długość filtra studziennego jest znacznie większa niż promień studni.

  • Analiza pompowania badawczego Neuman-Witherspoon'a (dostępne tylko w pakiecie AquiferTest Pro) - narzędzie to jest przydatne do określania właściwości hydraulicznych dwóch, nieszczelnych systemów naporowych warstw wodonośnych. W przeciwieństwie do innych metod ten sposób uwzględnia depresję w niepompowanej warstwie.

  • Wykresy wydajności studni - pozwalają łatwo obliczyć wydajność studni na podstawie analizy strat. Połączenie analiz wydajności oraz strat umożliwia określenie odpowiedniego zakresu drenażu studni na podstawie planu pompowania przy jednoczesnej optymalizacji depresji i minimalizacji kosztów energii.

  • Wykresy diagnostyczne zmiennych przepływu - ułatwiają zidentyfikować założenia modelu oraz wybrać metodę analizy danych pompowań badawczych. AquiferTest 2015.1 pozwala na tworzenie wykresów diagnostycznych dla zmiennych przepływu/drenażu, umożliwiając łatwe identyfikowanie odpowiednich rozwiązań dla kolejnych testów

  • Szybsze importowanie danych terenowych – w celu łatwego importu danych wystarczy przeciągnąć pliki z danymi do interfejsu programu

  • Doradca doboru metody AquiferTest - nowe narzędzie online, które pomaga wybrać najbardziej optymalną metodę analizy testu typu slug lub danych pompowań badawczych. Wystarczy odpowiedzieć na kilka pytań, doradca wybierze najbardziej odpowiednią metodę na podstawie udzielonych odpowiedzi.
  • Kliknij tutaj aby wypróbować doradcę wyboru metody.