Nowości w AquiferTest 2016.1

AquiferTest 2016.1 wyposażony został w nowe opcje i udoskonalenia, które pozwolą zaoszczędzić czas i ułatwią pracę z programem. Nowa wersja posiada odświeżony wygląd, dający aktywny wgląd do wyników badań oraz przyśpieszający analizy danych pochodzących z testów pompowań i slug. Możliwość generowania raportów z przeprowadzonych analiz usprawnia prezentację wyników.

Wprowadzone nowości:

  • Analiza wielu warstw wodonośnych (dostępne tylko w pakiecie AquiferTest Pro) - używając rozwiązania dla wielu warstw wodonośnych (Hemker and Maas (1987)) można w efektywny sposób oszacować hydrauliczne parametry ośrodka skalnego, składającego się z wielu warstw wodonośnych i nieprzepuszczalnych. To zaawansowane narzędzie pozwala w krótkim czasie obliczyć parametry ośrodka i przewidzeć depresję zwierciadła wód podziemnych. W przeciwieństwie do metod wykorzystujących numeryczne modele 3D, nie wymaga skomplikowanego procesu definiowania modelu i dużej mocy obliczeniowej komputera.

  • Usprawnienia pracy z programem - nowa wersja programu AquiferTest wprowadza wiele ułatwień, pozwalających oszczędzić czas. Należą do nich m. in. szybkie określanie źródła mapy bazowej i automatyczne tworzenie plików kopii zapasowej projektu. Dużym usprawnieniem jest również fakt, iż w celu importu danych w formacie XLS i XLSX nie jest wymagane zainstalowane oprogramowanie Microsoft Excel.

  • Modyfikowalne raporty - możliwość edytowania formatu raportów pozwala dostosować jego wygląd do preferencji użytkownika. Umożliwia to lepszą prezentację wyników otrzymanych z przeprowadzonych analiz.

  • Kompatybilność z Windows 10 - nowa wersja programu AquiferTest jest w pełni kompatybilna z systemem operacyjnym Windows 10.

  • Film prezentujący analizę wielu warstw wodonośnych w AquiferTest Pro 2016.1