Nowości w AquiferTest 7.0

AquiferTest 7.0 wyposażony został w nowe funkcję, które zwiększają jego możliwości, a także pozwalają na szybszą i efektywniejszą pracę z programem.Wprowadzone nowości:

  • Gradienty regionalne
  • Do obliczonej depresji zwierciadła wody (opartej na wybranym rozwiązaniu analitycznym) dodany może zostać gradient regionalny (oparty na głębokości do zwierciadła wód na obszarze badań, kierunku przepływu lub znanej głębokości do zwierciadła wód w trzech punktach). Dzięki temu uzyskać można izoliniową mapę gradientów regionalnych. (Dostępne tylko w wersji AquiferTest PRO)
  • Linie prądu
  • Linie prądu mogą zostać dodane do mapy obszaru badań. (Dostępne tylko w wersji AquiferTest PRO)
  • Usprawnienie raportów
  • W raportach modyfikować można nowe pola, które reprezentują nazwę pliku (FILENAME) oraz ścieżkę do pliku projektu (FILEPATH).