Nowości w AquiferTest 8.0

Najnowsza wersja programu AquiferTest 8.0 wprowadza szereg nowości, zapewniających zwiększoną funkcjonalność i komfort pracy z programem.

Wprowadzone nowości:

  • Prognozowany test pompowania
  • Dodany został nowy interfejs oraz nowe możliwości przeprowadzania prognozowanych testów pompowania. Pozwala on na szybsze obliczenia depresji zwierciadła wód podziemnych.  • Analizy testów typu Slug
  • Zastosowanie testu Binkhorsta i Robbinsa (1998) pozwala na oszacowanie efektywnego promienia i odsączalności obsypki piaskowej studni.  • Automatyczne tworzenie plików programu Surfer
  • Najnowsza wersja programu pozwala na automatyczne tworzenie plików, które następnie mogą być przedstawione w programie Surfer firmy Golden Software za pomocą map izoliniowych bądź powierzchniowych. Odbywa się to za pomocą specjalnego narzędzia, wykorzystującego skrypty automatyzacji, z których każdy może być modyfikowany, celem wykorzystania odpowiedniej metody interpolacji w programie Surfer.