Nowości w Hydro GeoAnalyst 8.0

Hydro GeoAnalyst 8.0 wyposażony został w nowe opcje i udoskonalenia, które pozwolą zaoszczędzić czas i ułatwią pracę z programem. Omawiana wersja wprowadza dalsze udoskonalenia idące w kierunku zwiększenia interaktywności i elastyczności oprogramowania w celu efektywnego i skutecznego zarządzania dużymi ilościami danych środowiskowych.

Wprowadzone nowości:
 • Elastyczny i łatwy w obsłudze moduł zarządzania użytkownikami
  Nowy moduł wprowadzający prosty i intuicyjny interfejs, za pomocą którego administratorzy baz danych mogą tworzyć konta użytkowników i konfigurować ich uprawnienia (administrator, standardowy użytkownik, uprawnienia tylko do odczytu) dla aktualnego, powiązanego z bazą SQL projektu.


 • Ulepszone funkcje udostępniania projektów online
  • Funkcja ta została przeprojektowana i stanowi obecnie pełnoprawny moduł, który wspiera kartowanie zmian w czasie. Mapy zorganizowane są w strukturę drzewa, co ułatwia porządkowanie i grupowanie pokrewnych map.
  • Zapisywanie i wczytywanie różnych konfiguracji w celu publikacji stron w internecie dla różnych odbiorców.
  • Współrzędne projektu wyświetlane są w zakładce Query zamiast w Lat/Long.
  • Data publikacji jest teraz wyświetlana w zakładce Project w konfiguratorze udostępniania online, tak aby odwiedzający stronę internetową mieli świadomość kiedy strona została utworzona i na ile aktualne są zawarte związane z nią informacje.


 • Nowe opcje planowania zdarzeń
  • Możliwość przechodzenia pomiędzy krokami czasowymi w ramach modułu Event Planning Wizard.
  • Możliwość eksportu wydarzeń i zadań do personalnego kalendarza poprzez tworzenie zdarzenia w formie pliku .ICS
  • Możliwość dwukrotnego kliknięcia w obrębie kalendarza w celu tworzenia lub edycji wydarzeń.
  • Event Planner przekazuje dane i schematy do mobilnego szablonu EDD.
  • Zautomatyzowane wyliczanie QA/QC na podstawie programowo zdefiniowanych proporcji.


 • Moduł danych otworu
  • Przy eksporcie profili otworów do szablonu programu PowerPoint, możliwe jest teraz rozmieszczenie profili w zdefiniowanych odstępach na kilku stronach.
  • Możliwość wyświetlania danych hydrogeologicznych w kolumnie konstrukcji otworu, a nie jedynie w kolumnie litologii.


 • Pozostałe zmiany
  • Import z EDD wspiera konwersję współrzędnych.
  • Możliwość dodania do głównej wstążki narzędziowej zewnętrznych plików startowych aplikacji.
  • Użytkownicy są powiadamiani o brakujących uprawnieniach View Definition przy łączeniu się do projektu.
  • Podwójne kliknięcie w nazwę tabeli w zakładce Data Filter powoduje uruchomienie kwerendy
  • Możliwość stosowania kopiuj/wklej w obrębie okna Quick Checker.
  • Możliwość uruchomienia Quick Checker poprzez wiersz poleceń wraz z podaniem jako parametr pliku szablonu.
  • Możliwość importu EDD zawierającego pliki i pola obrazów.

 • Naprawione błędy
  • Problemy z eksportem do MS Access poprzez zakładkę Data Query.
  • Błędy przy tworzeniu kwerendy w kreatorze zapytań przy wprowadzeniu wartości liczbowej w miejscu, w którym spodziewany jest tekst.
  • Opcja 'Use screen image' w widoku konstrukcji otworu działała dotychczas inaczej niż zamierzono.
  • Eksport zapytania do programu PowerPoint powodował błędy w wyświetlaniu obrazów oraz pól zawierających wyrażenia.
  • Szereg pomniejszych błędów i problemów z wydajnością.