Nowości w Hydro GeoAnalyst 9.0

Wprowadzenie rozbudowanej edycji Hydro GeoAnalyst Plus 9.0

W nowej wersji Hydro GeoAnalyst 9.0, wprowadzona została opcjonalna, rozbudowana edycja Hydro GeoAnalyst Plus (HGA+), która obejmuje zintegrowany, rozbudowany zestaw narzędzi do analizowania, raportowania i tworzenia wykresów na bazie danych geochemicznych i dotyczących jakości wód. HGA+ łączy w sobie nowe możliwości w zakresie analiz geochemicznych, wprowadzanych w nowej wersji HGA 9.0, tworząc kompletną aplikację, która pozwala rozwiązywać zagadnienia związane ze środowiskiem gruntowo-wodnym.


Oprócz wersji rozszerzonej, wprowadzono również szereg nowości do podstawowej wersji Hydro GeoAnalyst 9.0.

Wprowadzone nowości:

 • Moduł tworzenia wykresów
 • Hydro GeoAnalyst 9.0 dysponuje teraz ulepszonym modułem tworzenia wykresów, umożliwiającym generowanie różnorodnych wizualizacji:
  • Wykresy statystyczne: "skrzynka z wąsami", histogram, wykres prawdopodobieństwa, kwantylowy, podsumowanie wykrytych substancji
  • Wykresy ogólne: punktowy, liniowy, kołowy, słupkowy, radialny, szeregów czasowych


  Hydro GeoAnalyst Plus dodaje oprócz tego dynamiczne wykresy prezentujące dane geochemiczne:
  • Wykresy geochemiczne: trójkątne, Pipera, Stiffa, Durova, Schoellera, Wilcoxa, Giggenbacha, Meteoric Water Line, Ludwiga-Langeliera.
  • Dane interaktywne/dynamiczne: możliwe jest wybranie danego punktu na wykresie, po czym podświetli się odpowiadająca mu próbka w zestawie danych. W podobny sposób, można zaznaczyć próbki, po czym podświetlą się odpowiadające jej punkty na wykresach. Jest to funkcja przydatna przy przeglądaniu danych, identyfikowaniu wartości odstających lub innych interesujących zjawisk.


  • Obsługa zapytań: Wraz z dodaniem możliwości tworzenia złożonych zapytań do bazy danych, w jeszcze łatwiejszy sposób tworzone mogą być wykresy bazujące na statycznych i dynamicznych zestawach danych.


 • Generator zapytań Query
  Hydro GeoAnalyst 9.0 oferuje zwiększony dostęp do danych użytkownika oraz ma możliwość łatwego wydobycia informacji z bazy danych w celu wykorzystania w wizualizacjach i raportach:
  • Złożone zapytania: Możliwość tworzenia zapytań query z zagnieżdżonymi warunkami, co pozwala wybrać konkretnie określone dane z wielu tabel.

 • Analizy jakości wody
  Hydro GeoAnalyst Plus zawiera rozbudowany zestaw funkcji i konwerterów pozwalających użytkownikom szybkie analizy danych jakości wody. Program obejmuje następujące obliczenia i konwersje:
  • Konwersja jednostek: Zarządzanie jednostkami pomiarowymi stężeń - do wyboru jednostki wagowe, molowe i równoważnikowe
  • Funkcje jonowe: Typ wody, bilans jonowy, suma anionów, suma kationów, TDS, twardość, zasadowość
  • Ogólne: Funkcje czasu, zliczanie wartości przekraczających normę, całkowity węgel organiczny (TOC), całkowite organiczne halogenki (TOH)
  • Indeksy korozji i powstawania kamienia: saturacja Langeliera, stabilność Ryznara, osadzanie kamienia wg Puckorious, Larson-Skold
  • Wskaźniki irygacji rolniczej: współczynnik absorpcji sodu, zagrożenie magnezem, rezydualny węglan sodu
  • Entalpia: entalpia wody (płynnej lub gazowej) na podstawie temperatury lub rozpuszczonej krzemionki
  • Izotopy: Szacowanie poziomu infiltracji i temperatury na podstawie zawartości izotopów Tlenu-18 i deuteru


 • Narzędzia raportowania
  • Raporty z obsługą makr: Szablony raportów eksportowane do pakietu Office wspierają pliki z obsługą makr (.docm, .xlsm, .pptm)
  • Hydro GeoAnalyst Plus - Raporty analizy próbek: Wersja Plus daje użytkownikowi możliwość tworzenia standaryzowanych raportów podsumowujących analizę próbek, które automatycznie obliczają statystyki, w tym minimum/maksimum, określone kwantyle, średnia. Raporty zawierają również opcję porównania wyników ze zdefiniowanymi standardami jakości wody


 • Skrypty konsoli języka R
  Hydro GeoAnalyst Plus wprowadza nową konsolę, która zapewnia użytkownikom możliwość obsługi i stosowania języka skryptowego R i tym samym dostęp do tysięcy dostępnych funkcji i bibliotek programistycznych służących do analizy danych, ich wizualizacji, kategoryzacji i wielu innych operacji.

 • Poprawiona łatwość obsługi
  • Edytor parametrów: Tworzenie listy parametrów opartych o pojedyncze pole w tabeli analizy próbek - poprawia to w znacznym stopniu automatyzację zarządzania parametrami
  • Edytor listy: Tworzenie i dodawanie do listy zawartości zawartości wybranego pola w module List Editor and Template Manager oraz aktualizowanie listy przy importowaniu nowych wartości
  • Wersje serwera SQL Server: Obsługa baz danych przechowywanych w SQL Server 2012, 2014, 2016, 2017 i 2019
  • Hydro GeoAnalyst Plus - importowanie projektów z programu AquaChem 2014 bezpośrednio do programu Hydro GeoAnalyst