Nowości w Visual Modflow Flex 2014.1

Najnowsza wersja programu Visual Modflow Flex, która pojawiła się w listopadzie 2013r. zawiera moduł MODFLOW-USG(Unstructured Grids). Jest to wersja programu USGS MODFLOW do modelowania wód podziemnych opierająca się na metodzie objętości skończonych i korzystająca z elastycznej i wydajnej niestrukturalnej siatki obliczeniowej.

Korzyści z niestrukturalnej siatki obliczeniowej

 • Zwiększona dokładność symulacji
  Niestrukturalna siatka obliczeniowa pozwala na lokalne zagęszczenie siatki wokół obiektów znaczących takich jak studnie czy linie brzegowe a także wspiera warstwy nieciągłe. Dzięki temu umożliwia zwiększenie rozdzielczości i uszczegółowienie obszarów, które liczą się najbardziej w danym modelowaniu.

 • Skrócony czas wykonywania symulacji
  Zagęszczenie tradycyjnych siatek numerycznych skutkuje często zwiększoną ilością komórek. które nie wnoszą nic do modelowania, a jedynie wydłużają czas obliczeń.
  W niestrukturalnej siatce obliczeniowej zagęszczenie komórek obejmuje tylko i wyłącznie obszary,zainteresowania, dzięki czemu jest znacznie mniejsza ilość komórek niż w innych siatkach, modelowanie jest dokładniejsze i znacznie szybsze.

  Przeprowadzony przez producenta test pokazał, iż przy takim samym stopniu dokładności, czas modelowania przy użyciu modułu MODFLOW-USG był 90% krótszy niż to samo modelowanie przy użyciu MODFLOW-2005.

 • Lepsza obsługa złożonych geologicznie utworów
  Niestrukturalne siatki łatwiej i elastyczniej mogą odwzorowywać zmienność cech powierzchniowych i podpowierzchniową stratygrafię.
  Warstwy siatki niestrukturalnej pozwalają na nieciągłość warstw, których grubość wyklinowuje się do zera, pozwalając na bardziej realistyczne odwzorowanie skomplikowanych warunków hydrogeologicznych, poprawiając stabilność modelu.

 • Zwiększona stabilność numeryczna
  Niestrukturalne siatki w programie Visual MODFLOW Flex 2014.1są skomponowane za pomocą specjalnych wielokątnych komórek zwanych Voronoi Cells. Węzły studni i warunków brzegowych pokrywają się dokładnie z węzłami siatki. Wpływa to na poprawę skuteczności, solidności i niezawodności siatki oraz poprawę dokładności modelowania.


Dlaczego warto używać Visual Modflow Flex 2014.1 do modelowania MODFLOW-USG?

 • Intuicyjny, łatwy inreface
  isual MODFLOW Flex 2014.1 udostępnia intuicyjny interface, który pozwala łatwo importować różnego rodzaju dane, a po modelowaniu prezentować rezultaty w postaci dwu- i trójwymiarowych dokładnych wizualizacji.

 • Wielomodelowe środowisko
  Możliwość konceptualnego modelowania w Visual MODFLOW Flex pozwala generować nieograniczoną liczbę modeli numerycznych z pojedynczego trójwymiarowego modelu konceptualnego - wszystko w ramach jednego projektu. Wyniki wielu modelowań numerycznych mogą być ze sobą porównywane i analizowane. To pozwala na porównanie różnych modeli MODFLOW-USG o różnych stopniach zagęszczenia z różnymi modelami MODFLOW-2005.

 • Modelowanie konceptualne
  Dostęp do modelowania konceptualnego ułatwia budowę trójwymiarowych modeli numerycznych MODFLOW-USG. Dane GIS prezentujące warunki brzegowe (punkty, linie, wielokąty) są automatycznie uwzględniane w generowanej siatce. Formacje nieciągłe zdefiniowane w modelu konceptualnym są automatycznie konwertowane do warstw o zerowej grubości w niestrukturalnej siatce. Dane wejściowe do modelu numerycznego (własności, studnie, warunki brzegowe) są automatycznie pobierane z modelu konceptualnego.

Nagranie demonstracyjne
Poniższe 7-minutowe nagranie przygotowane przez producenta pokazuje użycie modułu MODFLOW-USG w pakiecie Visual Modflow Flex 2014.1 do symulacji przepływu wód podziemnych w prostym 3 warstwowym modelu.Zainteresowanych nową wersją zachęcamy do pobrania wersji demonstracyjnej