Nowości w Visual MODFLOW Flex 4.0

Nowa wersja programu Visual MODFLOW Flex wprowadza wiele nowości, które pozwolą wykonywać pracę szybciej i efektywniej. Dodatkowo do interfejsu Flex wprowadzona została część funkcji dostępnych dotychczas wyłącznie w klasycznej nakładce programu, co pozwoli na sprawniejsze wykonywanie symulacji w nowoczesnym interfejsie programu.

Wprowadzone nowości:

 • Zagęszczanie siatki o wartości niecałkowite
  Nowa opcja pozwala na zagęszczenie (rozrzedzanie) siatki o wartości będące nie tylko liczbami całkowitymi ale również ułamkami. Dla przykładu, użytkownik może w pewnym obszarze modelu każde 3 rzędy lub kolumny siatki zagęścić do 2 rzędów lub kolumn (lub dowolnego innego ułamka). Jest to szczególnie pomocne do wygładzania siatki modelu, tak aby w interesujących użytkownika obszarach jej oczka nie były zbyt duże.

 • Kontrola rozmiaru oczka siatki
  Wprowadzona została możliwość pełnej kontroli nad rozmiarem oczka siatki już na etapie planowania i tworzenia modelu, co znacznie usprawni początkową fazę tworzenia symulacji procesów hydrogeologicznych.

 • Wielosegmentowa liniowa interpolacja wartości warunków brzegowych
  Nowa wersja umożliwia definiowanie liniowo interpolowanych wartości warunków brzegowych w wielu segmentach modelu, co upraszcza i przyśpiesza przypisywanie wartości warunków brzegowych dla modelu.

 • Przypisywanie wartości parametrów i warunków brzegowych za pomocą opcji kopiuj/wklej
  Jeżeli użytkownik ma zdefiniowane wartości warunków brzegowych poza interfejsem programu, od teraz może sprawnie przekopiować je prosto do odpowiednich miejsc w programie, nadając wartości parametrom i warunkom brzegowym. Dodatkowo możliwe jest nadanie tych samych wartości dla wielu komórek jednocześnie za pomocą jednego kliknięcia.

 • Interaktywny edytor wartości
  Wprowadzono możliwość edytowania parametrów lub warunków brzegowych dla pojedyńczych komórek. Nowy interaktywny edytor pozwala wybrać wartość i zobaczyć w oknie Grid Viewer, do których komórek jest ona przypisana lub wybrać komórkę i bezpośrednio zmienić jej watrość.

 • Tworzenie podmodeli
  Nowa opcja pozwala za pomocą dwóch kliknięć stworzyć nowy model oparty na wycinku siatki z większego modelu (włączając w to odpowiednie warunki brzegowe). Jest to szczególnie przydatne do tworzenia lokalych modeli, pozwalających dokładniej zasymulować przepływ w wybranym rejonie większego modelu.

 • Skrypty FlexScript DSL
  Użytkownik programu może używać skryptów FlexScript do szybkiego wprowadzania poprawek lub kopiowania modelu, wliczając w to parametry modelu i warunków brzegowych, bez potrzeby powtarzania procedury tworzenia modelu od początku.

Funkcje z klasycznego interfejsu programu przeniesione do nakładki Flex:

 • Edytowanie siatki modelu
  Po stworzeniu siatki modelu, użytkownik może go w szybki sposób edytować, poprzez dodawanie rzędów i kolumn siatki czy warstw, mając przy tym pełną kontrolę nad ich pozycją w modelu. Dodatkowo opcja "Cofnij" pozwala usunąć wprowadzone zmiany.

 • Wskaźniki jakości siatki modelu
  Wizualne wskaźniki jakości siatki modelu zapewniają wysoką jakość siatki oraz zmniejszają ryzyko otrzymania błędnego modelu lub długiego czasu obliczeń.

 • Edytowanie wartości na przekroju poprzecznym
  Nowa wersja programu Visual MODFLOW Flex pozwala na przypisywanie lub edytowanie wartości parametrów lub warunków brzegowych bezpośrednio na przekroju poprzecznym, co pozwala uzyskać pewność, że są one umieszczone dokładnie tam, gdzie chce tego użytkownik.

 • Weryfikacja warunków brzegowych
  Wewnętrzny system kontroluje przypisane do modelu warunki brzegowe, aby użytkownik miał pewność, że spełniają one założenia silnika MODFLOW. Program automatycznie sugeruje poprawki dla wszystkich błędów.

 • Wsparcie formatu DXF
  Program pozwala na wyświatlanie plików 2D i 3D w formacie DXF w dowolnym oknie widoku. Pliki te mogą być używane jako podkłady i mapy bazowe, co pozwala lepiej zrozumieć i umiejscowić przeprowadzaną symulację w rzeczywistych awrunkach terenowych.

 • Nagłówki z poprzednich uruchomień modelu
  Program może korzystać z nagłówków utworzonych w poprzednich uruchomieniach modelu, co pozwala zmniejszyć czas obliczania symulacji.

Oprócz wymienionych wyżej nowości, do programu wprowadzone zostało ponad 100 usprawnień, rozwiązujących najczęściej pojawiające się błędy w programie.